Γιώργος Χατζημάρκος

Ο Γιώργος Χατζημάρκος είναι Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.