Γιώργος Αργείτης

Ο Γιώργος Αργείτης είναι Επιστημονικός Διευθυντής στο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και Αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο στα Πανεπιστήμια Λονδίνου (MSc) και Κέιμπριτζ (Ph.D). Έχει δημοσιεύσει τα παρακάτω βιβλία: Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή. Η Περίπτωση της Ελλάδας, 2002, Οικονομικές Αλλαγές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Προκλήσεις του 21ου Αιώνα (επιμ.) 2005, Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ 2011, Χρεοκοπία και Οικονομική Κρίση: Αποτυχία και Κατάρρευση του Ελληνικού Μοντέλου Καπιταλισμού, 2012.