Γιάννης Πάππου

Ο Γιάννης Πάππου είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.