Γιάννης Χαριτάντης

Ο Γιάννης Χαριτάντης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.