Δημήτρης Μιχόπουλος

Ο Δημήτρης Μιχόπουλος είναι αναγνωρισμένος σε επίπεδο thought leadership, διακρίνεται για την ικανότητά του να ηγείται κορυφαίων οργανισμών, καθώς και για τη διεθνή του εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών κρίσεων.  Περισσότερες πληροφορίες www.dimitrismichopoulos.com