Δημήτρης Κοντός

Ο Δημήτρης Κοντός είναι μέλος της Π.Γ της ΛΑ.Ε.