Δημήτρης Χριστόπουλος

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος - Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πάντειο Πανεπιστήμιο.