Βάσος Π. Καραμπίλιας

Ο Βάσος Π. Καραμπίλιας είναι δικηγόρος Αθηνών, ειδικευθείς στο Αθλητικό Δίκαιο-MBA in SportsManagement, επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων.