Βασίλειος Καταβενάκης

Ο Βασίλειος Καταβενάκης είναι δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, υποψήφιος για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου όπου διετέλεσε σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας.