Αυγή Οικονομίδου

Η κ. Αυγή Οικονομίδου είναι Senior Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ