Αλέξιος Νικολαΐδης

Αλέξιος Νικολαΐδης, Associate Advisor Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ.