Αγλαΐα Αργυρούδη

Η Αγλαΐα Αργυρούδη είναι Περιφερειακή Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Β. Αιγαίου.