Γιάννης Κλεώπας

Γιάννης Κλεώπας

Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants

ΑΡΧΙΚΗ