Απλοποιείται η διαδικασία θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, καθώς το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο μειώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, μέσω του άρθρου 27, καθιστά ευκολότερο για τον ασφαλισμένο να λάβει σύνταξη, καθώς αρκεί να έχει συμπληρώσει μόλις:

  • 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα και
  • 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία, έναντι 500 που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, για όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος και έχουν διαδοχική ασφάλιση, ο τελευταίος φορέας ασφάλισης καθίσταται αρμόδιος, εφόσον έχουν συμπληρώσει σε αυτόν 1000 ημέρες εργασίας εκ των οποίων οι 300 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. με το προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν 1500 ημέρες εργασίας και 500 την τελευταία πενταετία.

Για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή αναπηρίας απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης, οποτεδήποτε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (δηλαδή των 1000 ημερών) καθώς και των 600 ημερών, μπορεί να γίνει εξαγορά στρατιωτικής θητείας.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το αίτημα διαβιβάζεται από το τελευταίο φορέα στον φορέα εκείνο που ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει διανύσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και πληροί τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του.

Σημαντική αλλαγή προς όφελος των ασφαλισμένων είναι η νομοθετική παρέμβαση που δίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε όσους συνταξιοδοτούνται με διαδοχική ασφάλιση λόγω γήρατος, με 15 τουλάχιστον έτη και συμπληρωμένο το 67 έτος της ηλικίας από τον τελευταίο τους φορέα ασφάλισης, χωρίς την έρευνα συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

Οι διατάξεις αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ακόμη και όσες έχουν απορριφθεί, μπορούν να επανεξεταστούν κατόπιν όχλησης – αίτησης του ασφαλισμένου.

Η αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει συνολικά 15 έτη ασφάλισης στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και έχουν κλείσει τα 67, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον ΕΦΚΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου.

Όπως προβλέπεται στην επίμαχη διάταξη «οι αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου». Αντίθετα οι αιτήσεις που εκκρεμούν κρίνονται με το νέο καθεστώς και «τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης».

Τέλος στην παράγραφο 11 προβλέπεται πως το ίδιο σύστημα ισχύει και για την επικουρική του ΕΤΕΑΕΠ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που είχαν απορριφθεί από το ΕΤΕΑΕΠ να λάβουν επικουρική σύνταξη.