Επιχειρώντας μια τηλεγραφική αξιολόγηση του σχεδίου της κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, από όσα άκουσα στις σχετικές δηλώσεις στην τηλεόραση, σημειώνω τα εξής:

- Σε μακρο-οικονομικό επίπεδο, δίνω 9,5 στα 10: Πρόκειται για ένα σχέδιο γενναίο, φιλόδοξο, με μαζικούς πόρους και ενισχύσεις, με ουσιαστική εστίαση στην στήριξη της απασχόλησης -των εργαζομένων και των ανέργων- και του εθνικού παραγωγικού ιστού. Πολύ σωστά το κεντρικό μέλημα του, σε αυτήν την πολύ δύσκολη φάση, είναι η προστασία των παραγωγικών μονάδων της χώρας από την απειλή των «λουκέτων». Στο μόνο που θα προσέθετα μια λέξη: Προσοχή στον κίνδυνο περαιτέρω «απλώματος». Στο «παραπάνω από αυτά» βλέπω να ανάβει το «φωτάκι του κινδύνου»...

- Σε μεσο-οικονομικό επίπεδο (κλαδικό και περιφερειακό) δίνω 8,5 στα 10: Ορθή η τρέχουσα πρωταρχία του ενδιαφέροντος στον τουρισμό, στις μεταφορές και στην εστίαση, σε αυτήν την φάση. Στο επόμενο βήμα απαιτείται όμως, εκτιμώ, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ασθενέστερα όπως και για τα νεοφυή επιχειρηματικά οικοσυστήματα της χώρας, στην ταχεία αφομοίωση της έρευνας και της νέας τεχνολογίας, στην ενίσχυση της καινοτομικότητας και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης τους, ειδικά στις περιφέρειες που έχουν «παραδοσιακές» δομικές αδυναμίες και οι οποίες θα πληγούν κατά τα φαινόμενα περισσότερο...

- Σε μικρο-οικονομικό επίπεδο, δίνω 8 στα 10: Στην σωστή κατεύθυνση, αναμφίβολα. Θα επιθυμούσα όμως το «κάτι παραπάνω» στην συστηματική ενίσχυση των εσωτερικών μηχανισμών προσαρμοστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων μας και ειδικότερα αυτών που θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στον στρατηγικό αναπροσανατολισμό τους...

Συνολικά, ένα σχέδιο πολύ κοντά στο «Άριστα», στα μάτια μου...

Δύσκολα, νομίζω, πως κάποια άλλη κυβέρνηση ευρωπαϊκής χώρας - με δημοσιονομικές δυνατότητες παρόμοιες με τις δικές μας, μην το ξεχνάμε...- θα είχε σήμερα να προτείνει μια καλύτερη και πληρέστερη οικονομική πολιτική «πρώτων βοηθειών» ...

ΥΓ: Δεν θέλω, δε, καν να σκέφτομαι την αντίστοιχη πολιτική που θα είχαμε αν σήμερα κυβερνούσε το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.