Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία των ΕΛΠΕ προχώρησε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG), λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση, από πλευράς ομίλου, των νέων κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας που επιβάλλουν καθαρότερα καύσιμα (IMO).

«Η υιοθέτηση της στρατηγικής για καθαρότερα καύσιμα οδηγεί σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για τα κέρδη των ΕΛΠΕ», διαπιστώνει η ΙΒG, στη σχετική έκθεσή της «Hellenic Petroleum: IMO strategy leads to material earnings upgrades».

Η υιοθέτηση των νέων κανονισμών για τα IMO

Όπως τονίζεται στην έκθεση της IBG, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου του 2018, η διοίκηση των ΕΛΠΕ αποκάλυψε τη στρατηγική της για την εφαρμογή των κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας που επιβάλλουν καθαρότερα καύσιμα (ΙΜΟ), η οποία αναμενόταν να επικεντρωθεί στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου λόγω των καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO). Ειδικότερα, η εταιρεία θα επιλέξει βαθμούς IMO που θα μειώσουν την παραγωγή θείου σε μόλις 4% από 24% που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της IBG για τα περιθώρια των προϊόντων και τις διαφορές τιμών του πετρελαίου, το περιθώριο του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου θα φτάσει στα 10,5 δολάρια / βαρέλι το 2020 και θα σταθεροποιηθεί περίπου στα 9,3 δολάρια αργότερα, σύμφωνα με το περιθώριο που υπολογίζεται για την περίοδο 2016-2018 (το 2019 είναι ένα μεταβατικό έτος και για αυτό είμαστε πιο συγκρατημένοι προβάλλοντας ένα περιθώριο 8,3 δολάρια).

Ακόμα κι αν όμως η εταιρεία υιοθετήσει ένα πιο συντηρητικό σενάριο και με ένα υψηλότερο premium κατά 2 δολάρια και χαμηλότερα περιθώρια για τα προϊόντα χαμηλού θείου (LFSO) κατά 5 δολάρια, το περιθώριο θα ήταν και πάλι καλύτερο κατά 1 δολάριο σε σύγκριση με εκείνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ποικιλία αργού που χρησιμοποιείται σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, αν τα περιθώρια του ντίζελ αυξηθούν κατά 1 δολάριο, το περιθώριο θα είναι υψηλότερο κατά 5 δολάρια κάτι που θα αντιπροσώπευε μια αύξηση των EBITDA κατά 50 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα άλλα δύο εργοστάσια δεν σημειώνονται ουσιώδεις αλλαγές δεδομένου ότι το μείγμα προϊόντων του διυλιστηρίου της Ελευσίνας είναι κατάλληλο για τις νέες προδιαγραφές του ΙΜΟ και το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης κατευθύνει την παραγωγή πετρελαίου στα άλλα δύο διυλιστήρια για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.

Κέρδη EBITDA

Για το 2019, η IBG προβλέπει αύξηση της τάξης του 5% στα «καθαρά» κέρδη EBITDA και διαμόρφωσή τους στα 691 εκατ. ευρώ. Για το 2020, τα EBITDA του ομίλου εκτιμώνται ακόμη πιο αυξημένα και δη στα επίπεδα των 796 εκατ. ευρώ (έναντι πρότερης εκτίμησης για διαμόρφωσή τους στα 654 εκατ. ευρώ). Σε ό,τι αφορά τη μετά το 2020 εποχή, τα EBITDA του ομίλου αναμένεται να «κλειδώσουν» κοντά στα επίπεδα των 660 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% έναντι πρότερων εκτιμήσεων της IBG.

Σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου

Ταυτόχρονα, οι αναλυτές της IBG αναβάθμισαν σημαντικά και την τιμή-στόχο για τη μετοχή των ΕΛΠΕ, τοποθετώντας την στα 10,30 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 9,00 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση αγορά (buy). Ωστόσο, εξέφρασαν μια ήπια απογοήτευση για τις πρόσφατες πιέσεις που ασκήθηκαν στη μετοχή των ΕΛΠΕ, μετά τον άγονο, όπως αποδείχθηκε, διαγωνισμό για την πώληση του 50,1% της εταιρείας. Η χρηματιστηριακή προβλέπει πως οι πιέσεις θα είναι προσωρινές στη μετοχή, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα ισχυρά θεμελιώδη της εταιρείας.