Μείωση κατά 3,6% εμφανίζει η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ειδικότερα, καταγράφεται αύξηση κατά 1,4% στις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 8,0% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Οι ασφαλίσεις Ζωής συνεχίζουν να είναι αυξημένες σε σχέση με το 2014 σωρευτικά αλλά, από τον Ιούνιο και μετά, ο ρυθμός ανάπτυξής τους συνεχώς φθίνει. Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες μειώνονταν σε όγκο σε όλη την διάρκεια του εννεαμήνου, σταδιακά περιορίζουν τον ρυθμό των απωλειών τους.

Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μεγάλη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής (-18,6%), οφειλόμενη κυρίως στην μείωση της παραγωγής του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (-49,5%).

Αντίθετα, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+7,7%), οφειλόμενη στην θετική πορεία αρκετών κλάδων το Σεπτέμβριο, όπως του 8 (17) Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (+24,8%), 13 (22) Γενικής αστικής ευθύνης (+23,7%), 9 (18) Λοιπών ζημιών (+14,5%) και 10 (19) Αστικής ευθύνης οχημάτων (+2,5%).

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 57 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,8% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων), σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2014. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 97,4%) και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 94,4%).