Την πρόθεση της να πουλήσει το σύνολο της συμμετοχής της στην τουρκική Finansbank ανακοίνωσε και επίσημα η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο των ενεργειών της για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 1,576 δισ. που προβλέπει το βασικό σενάριο των stress tests και 4,602 δισ. που προβλέπει το δυσμενές.

«Στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές,  η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τα έσοδα από τη πώληση της Finansbank σε συνδυασμό με την ΑΜΚ θα υπερκαλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου και θα καλύψουν μεγάλο ποσοστό από τις ανάγκες του δυσμενούς.

Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων. Η εν λόγω παρουσίαση  περιλαμβάνει επίσης την επικαιροποίηση των μεσοπροθέσμων στόχων της τράπεζας.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας, τΤα κρίσιμα μεγέθη της Finansbank είναι 3,4 δισ. ευρώ σε ενσώματη λογιστική αξία (tangible book value) και 21,6 δισ. ευρώ σε ενεργητικό σταθμισμένο με κίνδυνο (Risk weighted assets).

Σημειώνεται ότι πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου ήθελαν μεγάλους ομίλους όπως η Qatar National Bank και η τουρκική Garanti Bank να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη Finansbank.