Αμοιβαία κεφάλαια ρευστών διαθεσίμων και άλλα προϊόντα που διαχειρίζεται, συνολικής αξίας 87 δισ. δολαρίων, συμφώνησε να πωλήσει στη BlackRock η Bank of America Corp, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία των χρηματαγορών.

Μετά την πώληση, η αξία του χαρτοφυλακίου διαχείρισης διαθεσίμων της BlackRock εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί από τα 285 δισ. στα 372 δισ. δολάρια, παγιώνοντας την ήδη ηγετική θέση της στον διεθνή κλάδο διαχείρισης ενεργητικού.

Εν τω μεταξύ, οι πιέσεις εντείνονται προς τους τραπεζικούς κολοσσούς να απλοποιήσουν τη δομή των δραστηριοτήτων τους εν μέσω της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να σπεύδουν να κλείσουν σημαντικές συμφωνίες εν όψει των ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή το 2016.