Τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν για στελέχη επιχειρήσεων σε θέσεις διοικητικής ευθύνης και αποφάσεων, καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με τα προγράμματα Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης ("Directors & Officers Liability" -D&O). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαιτήσεις κατά στελεχών και Διοικητικών Συμβούλων έχουν αυξηθεί κατά 63% την τελευταία πενταετία, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά σε απαιτήσεις εργαζομένων για εργασιακές πρακτικές (39%) και ακολούθως, μετόχων (24%). Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων σε κόστος, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για στελέχη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

Η ασφαλιστική ευθύνη στελεχών και επιχειρήσεων πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ διαδόθηκε και αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά τη δεκαετία 1980-90. Σήμερα, η εν λόγω ασφάλιση εκτιμάται ως αναπόσπαστο μέρος του Risk Management στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις πολυεθνικές, με αγορά των ασφαλίστρων να υπολογίζεται περί τα 10 δισ. δολάρια.

Τα προγράμματα D&O έχουν ως στόχο να παρέχεται ασφαλιστική προστασία τόσο σε στελέχη όσο και στην ίδια την επιχείρηση. Η ασφάλιση αφορά σε ενδεχόμενες απαιτήσεις από πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, ανταγωνιστές, καθώς και εργαζομένους της ίδιας εταιρείας, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόγραμμα D&O της Interamerican το οποίο καλύπτει τα ασφαλισμένα στελέχη έως και πέντε χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου, εφόσον οι απαιτήσεις αναφέρονται σε περιστατικά που έχουν συμβεί κατά την περίοδο ισχύος του συμβολαίου. Δεν υφίστανται γεωγραφικά όρια για τις καλυπτόμενες δραστηριότητες, με εξαιρούμενες τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ειδικότερα για τις εταιρείες, το πρόγραμμα προβλέπει προαιρετικά και τις καλύψεις: 

- ευθύνη της ίδιας της επιχείρησης, ως νομικού προσώπου,

- έναντι απαιτήσεων τρίτων

- χρηματικών απωλειών της επιχείρησης σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου, διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.

Σχολιάζοντας το νέο πρόγραμμα της Interamerican, o Γενικός Διευθυντής Εργασιών της εταιρείας κ. Γιάννης Καντώρος δήλωσε: «Οι δυνητικά θιγόμενοι από λανθασμένες επιλογές διοικητικών στελεχών, όπως και εταιρειών, στον πολύπλοκο σημερινό χώρο των αγορών είναι περισσότεροι και σαφώς πιο ευαίσθητοι. Στελέχη και εταιρείες χρειάζονται ένα θώρακα στην ανάληψη ευθύνης για κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες απαιτήσεις. Με το D&O προωθούμε στην επιχειρηματική κοινότητα μία ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της ευθύνης, που μπορεί να εκμηδενίσει τις συνέπειες μιας δυσάρεστης περιπέτειας στελεχών και επιχειρήσεων».