Τη συνέχιση της υλοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος Αναδιάρθρωσης που παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2016, αποφάσισε η Βαρβαρέσος με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Επιπλέον εντός του Σεπτεμβρίου επίκειται η ολοκλήρωση της συνολικής ρύθμισης του δανείου η οποία καθυστέρησε λόγω της αργίας των τραπεζών. Τον Ιούλιο 2015 συμφωνήθηκε, για διαδικαστικούς λόγους, η χρονική μετάθεση μιας δόσης του Κοινοπρακτικού Δανείου (της 31.12.2014) έως την 30.07.2015.

Να υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία από 21.12.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2008 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρείας.