Την αλλαγή του διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσε η Σελόντα μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Στεφανή από την θέση του Αντιπροέδρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», κατ' εφαρμογή του ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν παραίτησης του κου Ιωάννης Στεφανή από την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 20.10.2015 και έχει ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Αντύπας του Βασιλείου Πρόεδρος του ΔΣ, μη Εκτελεστικό μέλος

2. Ιωάννης Ανδριανόπουλος του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Μιχαήλ Κόκκινος του Αλεξάνδρου. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Παναγιώτης Αλλαγιάννης του Ιωάννη. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2019».