Μείωση ζημιών ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2015 η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 19,26 εκατ. έναντι 13,16 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.  

Ειδικότερα, η ενοποιημένη ζημία προ φόρων της Δίας στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 10,67 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 38,16 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 9,79 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 38,16 εκατ. ευρώ του εξαμήνου του 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 19,26 εκατ. ευρώ, έναντι 13,16 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους.

Στο ίδιο διάστημα, οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφωθήκαν στα 9,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εξάμηνου του 2014.

Σε επίπεδο εταιρίας, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 13,75 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους με αποτέλεσμα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 38%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση φθάνοντας στα  -5,192 χιλ., έναντι 925 εκατ. του αντιστοίχου εξαμήνου του 2014.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 12,76 εκατ., έναντι ζημιών 36,74 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.