Σε συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Alchema Οργανικά Λιπάσματα προχωρά η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η/12/2014.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο και η γενική συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής της Alchema Οργανικά Λιπάσματα ΕΠΕ στις συνεδριάσεις τους, της 16ης/10/2015, αποφάσισαν αντίστοιχα τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31η/12/2014.

Ορίστηκε Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκαν οι εκπρόσωποι των συγχωνευόμενων εταιριών να συντάξουν και υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.