Στα 1.242,89 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ για το μήνα Μάρτιο του 2015 τα οποία εξάγονται από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.). Από την άλλη, ο αριθμός των ασφαλισμένων εργαζόμενων σημειώνει μικρή αύξηση, λόγω των τσουχτερών προστίμων όπως σημειώνει το ΙΚΑ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη διαπίστωση θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, καθώς συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση της μερικής ή περιστασιακής απασχόλησης. 

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,38% και στο σύνολο κατά 2,11%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,81% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,43%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,23%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,53%. 

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,94 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.242,89 ευρώ. Στη μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 23,90 ευρώ και 421,85 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 42,37 ευρώ και ο μέσος μισθός 559,71 ευρώ.
Όσον αφορά τον αριθμό των ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις προκύπτει ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί ανέρχεται σε 1.694.886 εκ των οποίων 1.661.228 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.658 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,93% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,01% στις κοινές επιχειρήσεις. 

Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,91%, ενώ με μερική απασχόληση το 42,98% ενώ η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 23,73%.

Επίσης, στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,71 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,88 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,21.Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,62% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 93,56%.

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2015, τον Μάρτιο ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,81% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,34%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 21,92% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 55,31% έως 39 ετών. Επίσης, 75,13% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,24% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 70,06%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,98% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,76% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 26,80%. Τέλος, στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,35% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,82% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,83% χώρας εκτός Ε.Ε.