Οι πρόσφατες αναφορές στα IOUs για την κάλυψη υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει εγείρει την ανησυχία σε εργαζομένους πρωτίστως του δημοσίου τομέα αλλά και σε όλους όσοι έχουν συναλλαγές με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ πολλοί έχουν συνδέσει την έκδοσή τους με μετάβαση σε νέο νόμισμα. 

Τι είναι τα IOUs

Τα IOUs (συντομογραφία του I owe you) είναι ένα κατά κανόνα ανεπίσημο έγγραφό, το οποίο αναγνωρίζει κάποιο χρέος. Πρόκειται δηλαδή για υποσχετικές (υποσχετικά χρεόγραφα), οι οποίες όμως δε συνοδεύονται από κάποια μορφή εγγύησης. Επίσης, διαφέρει από τα γραμμάτια, τα οποία είναι χρεόγραφα στα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στην ημερομηνία αποπληρωμής του εκάστοτε χρέους. 

Τα IOUs μπορεί να είναι έντυπα ή ψηφιακά, να φέρουν κάποια μορφή υπογραφής ή σφραγίδας και επίσης μπορεί να είναι ανταλλάξιμα με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και όχι μόνο με νόμισμα. 

 

Τα καλιφορνέζικα IOUs

Τον Ιούλιο του 2009, η πολιτεία της Καλιφόρνια προχώρησε στην έκδοση IOUs ή Registered Warrants όπως ήταν η επίσημη ονομασία τους προκειμένου να αντιμετωπίσει τη χρεοκοπία της. Με αυτά, πλήρωσε Δημοσίους Υπαλλήλους, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς υγείας κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εκδόθηκαν 28.750 IOUs με αξία 53,3 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία όμως, σε αντίθεση με την Ελλάδα που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ήταν εξαγοράσιμα μέσα σε μερικούς μήνες με επιτόκιο 3,75%. Μάλιστα, υπήρχαν τράπεζες και άλλοι οργανισμοί που δέχονταν τα συγκεκριμένα IOUs αμέσως μετά την έκδοσή τους. 

Στο διάστημα μεταξύ 2 Ιουλίου και 4 Σεπτεμβρίου του 2009 εκδόθηκαν συνολικά 450.000 IOUs αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

 

Τι σημαίνει η έκδοση IOUs

Στις ΗΠΑ όπου έχουν εκδοθεί επανειλημμένα, τα IOUs είναι μια προσωρινή λύση ρευστότητας που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές, ειδικά για την κάλυψη ταμειακών ελλείψεων. 

Στο χώρο του ευρώ παρόμοια παραδείγματα δεν υπάρχουν. Η έκδοση IOUs μπορεί να αποτελεί μια προσωρινή λύση για την κάλυψη των υποχρεώσεων του δημοσίου προς ιδιώτες. Ωστόσο, για πολλούς αναλυτές αποτελεί την προεργασία για μετάβαση σε νέο νόμισμα, κάτι που έχει διαψευσθεί  κατηγορηματικά από όλες τις πλευρές της ελληνικής κυβέρνησης.