Τη δυνατότητα να ασφαλίσουν πλήρως, αλλά και οικονομικά, το στεγαστικό τους δάνειο δίνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες που θα αξιοποιήσουν σωστά τα νέα προϊόντα αλλά και τις προσφορές που διαθέτουν. Όσοι κάνουν τη σωστή επιλογή, μπορούν να πετύχουν με μία μόνο κίνηση σημαντικά οφέλη, επιπλέον παροχές αλλά και εξασφάλιση απέναντι σε μια σειρά από κινδύνους που απειλούν τόσο το ακίνητο όσο και τον ιδιοκτήτη του.

Όλοι όσοι έχουν χρέη σε στεγαστικά θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους την υποχρεωτική ασφάλιση των κατοικιών που αγοράζονται με δάνειο για περίπτωση πυρκαγιάς και σεισμού. Παράλληλα όμως, οι προαιρετικές καλύψεις, όπως η ασφάλεια ζωής του δανειολήπτη και η προστασία σε περίπτωση ασθενείας ή απώλειας της εργασίας, αλλάζουν τα δεδομένα στη στεγαστική πίστη και φέρνουν τα «πάνω κάτω» σε ένα σημαντικό, αλλά παραγνωρισμένο κομμάτι της αγοράς ακινήτου με δάνειο.

Σε αυτό το τοπίο λοιπόν, οι τράπεζες διαθέτουν μια σειρά από καινοτόμα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα με επιπλέον καλύψεις και νέες δυνατότητες για τους πελάτες τους. Καθώς μάλιστα ολοένα και περισσότεροι, παλιοί και νέοι δανειολήπτες αντιμετωπίσουν το φάντασμα της οικονομικής κρίσης, αρκετά συχνά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «σπρώχνουν» τους πελάτες τους σε επιπλέον καλύψεις, ώστε να εξασφαλισθούν εκατέρωθεν.

Τιμές και «πακέτα»

Ως προς το αμιγώς οικονομικό κομμάτι, το κόστος της ασφάλισης, ανάλογα με το ποσό του στεγαστικού δανείου, το πλήθος των καλύψεων αλλά και την ηλικία του δανειολήπτη, σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά μήνα. Το ποσό αυτό αφορά τόσο την κάλυψη του ακινήτου σε περίπτωση πυρκαγιάς και σεισμού, όσο και την ασφάλεια ζωής του δανειολήπτη, που εξασφαλίζει την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας. Η τελευταία κάλυψη δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πλέον προτιμάται από την πλειονότητα των δανειοληπτών.

Εναλλακτικά, πολλές τράπεζες σχεδιάζουν να διαθέσουν ή και ήδη διαθέτουν στην αγορά ολοκληρωμένα «πακέτα» ασφαλιστικών παροχών, με σημαντικά μικρότερο κόστος από τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, οι δανειολήπτες θα μπορούν να προσθέσουν επιπλέον καλύψεις, όπως για παράδειγμα ασφάλεια κλοπής με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος. Ουσιαστικά δηλαδή οι τράπεζες, σε συνδυασμό με το στεγαστικό δάνειο, προσφέρουν «πακέτα» που είναι αρκετά πιο συμφέροντα οικονομικά, μια και το κόστος της ασφάλειας προστίθεται στη μηνιαία δόση.

Και νέα προϊόντα

Η μάχη στο κομμάτι των τιμών είναι μονάχα η μία όψη του νομίσματος, καθώς αυτή τη στιγμή το δεύτερο μέτωπο του ασφαλιστικού ανταγωνισμού στα στεγαστικά δάνεια αφορά στο λανσάρισμα νέων προϊόντων. Ήδη αρκετές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν προγράμματα προστασίας οφειλετών, τα οποία εξασφαλίζουν ότι η δόση του στεγαστικού δανείου θα συνεχίσει να πληρώνεται, ακόμα και σε περίπτωση που ο δανειολήπτης μείνει άνεργος για κάποιο διάστημα ή αν έχει ατύχημα που δεν θα του επιτρέπει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των οφειλών του.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν τραπεζίτες, ήδη στο εξωτερικό υπάρχει σειρά επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων που σύντομα θα κάνουν την εμφάνισή τους και στην ελληνική τραπεζική αγορά. Για παράδειγμα, τα ακίνητα θα είναι δυνατό να ασφαλίζονται για πιθανές ζημιές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις για όλη τη διάρκεια του δανείου, ακόμα και για την περίπτωση που θα χρειαστεί να αλλάξουν κλειδαριά στο σπίτι ή την πολυκατοικία αν υπάρξει κλοπή.