9+1 άδειες με αποδοχές για τις οποίες δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του εργοδότη

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
9+1 άδειες με αποδοχές για τις οποίες δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του εργοδότη
Πρόκειται για μίνι άδειες που χορηγούνται για κάποιον ιατρικό ή κοινωνικό λόγο

Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής τους ή της νομικής μορφής του εργοδότη, δικαιούνται κάποιες άδειες μέσα στο έτος, οι οποίες είναι μετ' αποδοχών.

Πρόκειται για μίνι άδειες που χορηγούνται για κάποιον ιατρικό ή κοινωνικό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα:

Άδεια για υποβολή σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Εργαζόμενες οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του Διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εν λόγω άδεια δίνεται στις εργαζόμενες για όσες φορές υποβληθούν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης απαλλάσσονται από την εργασία τους, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές πρέπει να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.

Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, δικαιούχοι της παραπάνω άδειας είναι οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς και οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου.

Γονική άδεια για παιδί με σοβαρά νοσήματα και λόγω νοσηλείας παιδιών

Παρέχονται 10 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος με αποδοχές στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων.

Για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, νεοπλασματική ασθένεια, μεταμόσχευση, βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, χωρίς αποδοχές στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων.

Οι άδειες των παραπάνω άρθρων αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα.

Άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

Ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει έως 2 φορές το χρόνο από την εργασία του με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.

Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

- Έως 4 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές (κάθε ημερολογιακό έτος) για κάθε παιδί έως 18 ετών
- Από προνήπιο- Γ’ Λυκείου
- Όχι περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά
- Την άδεια μπορούν να κάνουν χρήση εναλλακτικώς όταν και οι δύο γονείς εργάζονται
- Χορηγείται και στον γονέα ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Ευέλικτο ωράριο εργασίας κατόπιν αιτήματος εργαζόμενου γονέα

Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής που έχει συμπληρώσει 6μήνες συνεχόμενης εργασίας δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κάλυψη συγκεκριμένων οικογενειακών του αναγκών.

Άδεια αιμοδοσίας

Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας μέχρι δύο (2) φορές ετησίως. Η άδεια είναι με αποδοχές και αφορά μόνο την ημέρα της αιμοδοσίας.

Άδεια για μετάγγιση αίματος και αιμοκάθαρση

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. Διευκρινίζεται ότι χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Οι 7 νέες άδειες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Ποιους αφορούν

Πώς υπολογίζεται η ετήσια άδεια στους μισθωτούς- Πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές αδείας

Πώς μεταβιβάζεται η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας στον πατέρα

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider