Φορολογικά
16-02-2021 | 08:01

Στήνονται «οικογενειακά γραφεία» για πλούσιους

Μοιράσου το
Στήνονται «οικογενειακά γραφεία» για πλούσιους

Μετά το «προσκλητήριο» που έχει απευθύνει στους πλούσιους του εξωτερικού, τους αλλοδαπούς συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες που κατοικούν στο εξωτερικό για να μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δημιουργεί τώρα και τα family offices για να διαχειριστούν την περιουσία τους.

Τα «οικογενειακά γραφεία» αποτελούν  ένα ακόμα βήμα προσέλκυσης κεφαλαίων στην χώρα μας. Πίσω από το ταπεινό τους όνομα κρύβουν ιστορίες εκατομμυρίων ευρώ καθώς τα family offices διαχειρίζονται την οικογενειακή περιουσία  πολύ πλούσιων ατόμων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από το  υπουργείο Οικονομικών, θεσπίζονται κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices).  Η νέα ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη, ή καθίστανται, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1.            Η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή.

2.            Αποκλειστικός σκοπός των «οικογενειακών γραφείων» είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους.

3.            Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν μέλη της οικογένειας.

4.            Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

5.            Τα family offices θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-              Απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής.

-              Πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως

6.            Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω εμβασμάτων προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων τους πλην το φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε 7% .

7.            Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

8.            Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 24%

9.            Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή καθώς αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας.

Διαβάστε επίσης:

Σταϊκούρας: Νέα κίνητρα για τη σύσταση family offices στην Ελλάδα

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.