Έρχεται «τσουνάμι» ρυθμιστικών παρεμβάσεων για το ESG – Οι προκλήσεις για τις εταιρείες

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Έρχεται «τσουνάμι» ρυθμιστικών παρεμβάσεων για το ESG – Οι προκλήσεις για τις εταιρείες
Αν το 2022 ήταν το έτος κατά το οποίο οι επενδυτές επέδειξαν μια επιλεκτική εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς του ESG, το 2023 οι τάσεις αλλάζουν.

Τα διλήμματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εταιρείες και επενδυτές ως προς τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια (ESG) αλλάζουν … ύφος καθώς οι παρεμβάσεις που επεξεργάζονται οι ρυθμιστικές αρχές διεκδικούν χώρο από τις άλλοτε πιο ασαφείς και ίσως πιο ανέμελες – σε ορισμένες περιπτώσεις-στρατηγικές.

Αν το 2022 ήταν το έτος κατά το οποίο οι επενδυτές επέδειξαν μια επιλεκτική εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς του ESG, το 2023 οι τάσεις αλλάζουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα αποτελέσει χρονιά-δοκιμασία για τις βιώσιμες επενδύσεις.

Πλέον όλο και περισσότερες εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια, καθώς προσπαθούν να αυξήσουν την κερδοφορία και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, υιοθετούν προγράμματα ή πολιτικές που βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια. Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο επιδίδονται στη συγγραφή και την εφαρμογή νέων καθεστώτων δημοσιοποίησης, ενώ, οι επενδυτές πιέζουν για όλο και περισσότερες και ακριβείς πληροφορίες καθώς αναπτύσσουν και βελτιώνουν επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε ESG.

Καθώς οδεύουμε προς τα μέσα του 2023, η πίεση θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ένα ευρύτερο σύνολο ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των ρυθμιστικών αρχών, των εργαζομένων, των πελατών και των μελών της κοινότητας) αναμένουν από εταιρείες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κλάδους να αναλάβουν δράση για ένα ευρύ φάσμα ανησυχιών που επικεντρώνονται στο ESG. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Harvard Law School Forum, η αξιολόγηση του κινδύνου και των ευκαιριών θα απαιτήσει βαθμονομημένες λύσεις που εξισορροπούν αυτές τις ανταγωνιστικές προτεραιότητες και οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία. Θα απαιτήσει στοχευμένα, μετρήσιμα και ανιχνεύσιμα σχέδια δράσης και -σε ορισμένες περιπτώσεις- βαθιές τομές.

Πρώτον, αναμένεται ένα «τσουνάμι» ρυθμιστικών παρεμβάσεων με τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο να προωθούν μια ταχεία επιτάχυνση περίπλοκων, βαθιά δεσμευτικών νομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με το ESG. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στη γνωστοποίηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά και καλύπτοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το ESG. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καθεστώτα διεθνών κανόνων προέρχονται από ένα κοινό πρότυπο και έτσι διατηρούν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ των χωρών. Σε άλλες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με παρόμοια θεματικά πεδία έχουν ελάχιστα κοινά σημεία. Καθώς πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι θα υπόκεινται σε ορισμένα διαφορετικά καθεστώτα, η πρόκληση συμμόρφωσής τους αυξάνεται.

Μέχρι σήμερα, οι τάσεις στην αναφορά ESG και τη δέουσα επιμέλεια καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών και των κανονιστικών απαιτήσεων συμμόρφωσης, στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κανόνες που προτάθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("SEC") πέρυσι, οι οποίοι περιγράφουν λεπτομερώς τις νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά με το κλίμα έκαναν «θραύση», συγκεντρώνοντας πάνω από 14.000 επιστολές σχολίων προς την SEC. Δεδομένου του επιπέδου προσοχής και ανησυχίας γύρω από τους κανόνες, μετά την οριστικοποίηση, θα ανέμενε κανείς να ξεκινήσουν σχεδόν αμέσως οι νομικές προκλήσεις, που πιθανότατα θα κορυφωθούν σε αναθεώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Μέχρι σήμερα, ελλείψει οριστικών κανόνων, η ειδική ομάδα SEC που ιδρύθηκε στο Τμήμα Επιβολής για την αντιμετώπιση των γνωστοποιήσεων για το κλίμα και την ESG έχει προβεί σε περιορισμένες ενέργειες επιβολής.

«Υπό αυτό το πρίσμα, οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τους κανονισμούς —τους ισχύοντες, τους επικείμενους και υπό εξέταση— για να διασφαλίσουν ότι είναι προετοιμασμένες για ένα νέο καθεστώς συμμόρφωσης. Η σύνθεση και η εναρμόνιση ολοκληρωμένων παγκόσμιων λύσεων θα είναι κατάλληλη σε ορισμένες περιπτώσεις και ανεπαρκής σε άλλες. Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση περίπλοκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικρουόμενων συνόλων νομικών απαιτήσεων και απαιτήσεων γνωστοποίησης, καθώς και να προσδιορίσουν τομείς κινδύνου, μετριασμούς και τομείς βέλτιστων πρακτικών ESG», αναφέρει η έρευνα.

Μία ακόμη πρόκληση για τις εταιρείες είναι οι αυξανόμενοι ισχυρισμοί και αξιώσεις που σχετίζονται με το ESG.

Οι δικαστικές διαφορές ESG μεγαλύτερης κλίμακας, εμβέλειας και πολυπλοκότητας βρίσκονται προ των πυλών. Ο νέος κανονισμός SEC που απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα, γνωστοποιήσεις από επενδυτικούς συμβούλους και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το greenwashing και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μόλις οριστικοποιηθεί, θα ανοίξει αναμφίβολα την πόρτα στα δικαιώματα δράσης των μετόχων και τη δραστηριότητα επιβολής καυσίμων. Ορισμένα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέληξαν σε διακανονισμούς με την SEC κατά τη διάρκεια του 2022 σχετικά με τις δηλώσεις τους σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες ESG και τις ενδεχόμενες αποτυχίες να ακολουθήσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν για να περιορίσουν αυτές τις επενδύσεις.

Οι διαφορές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή αντιπροσώπευαν ιστορικά την πλειοψηφία των διαφορών που σχετίζονται με το ESG. Τώρα, νέα υποσύνολα διαφορών για το κλίμα αναδύονται καθώς οι χώρες εργάζονται προς την επίτευξη καθαρών μηδενικών στόχων και οι εταιρείες επιδιώκουν δεσμεύσεις ουδέτερου άνθρακα ή αρνητικού άνθρακα. Οι δικαστικές διαφορές σχετικά με τις αποκαλύψεις για την κλιματική αλλαγή γίνονται επίσης πιο συνηθισμένες και οι ενάγοντες εντείνουν τις αγωγές στοχεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων.

Οι αξιώσεις που στοχεύουν κοινωνικά ζητήματα αυξάνονται επίσης. Οι αγωγές με γνώμονα τους καταναλωτές και τα δικαστικά ευρήματα έχουν εξετάσει δηλώσεις εταιρειών σχετικά με την προμήθεια υλικών και ισχυρισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων τους. Οι διάδικοι έχουν επίσης στοχεύσει εταιρείες, μεμονωμένους διευθυντές και αξιωματούχους για την υποτιθέμενη άμεση ή έμμεση εμπλοκή τους στην κατάχρηση ανθρωπίνων ή εργασιακών δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού της οντότητας ή σε κοινοτικό επίπεδο.

Τέλος, ενώ οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ επενδυτών και εταιρειών έχουν μετατραπεί από ανακοινώσεις τριμηνιαίων κερδών σε δέσμευση για όλο το χρόνο, η ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου εξακολουθεί να είναι το κύριο μέσο όπου οι μέτοχοι ασκούν πραγματική επιρροή. Αλλά, πολλά από τα θέματα που οδηγούν τις ψήφους των επενδυτών εμπίπτουν άμεσα στην ευρεία ομπρέλα ESG.

Στον απόηχο της αλλαγής του προσωπικού της SEC το 2021 στην προσέγγιση της ικανότητας των εκδοτών να αποκλείουν προτάσεις μετόχων (τις οποίες η SEC συνεχίζει να βελτιώνει), όπως ήταν αναμενόμενο, είδαμε μια άνοδο στον συνολικό αριθμό των προτάσεων που τέθηκαν σε ψηφοφορία πέρυσι.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις με επίκεντρο το περιβάλλον έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% σε σχέση με τους αριθμούς του 2021. Οι κοινωνικά εστιασμένες προτάσεις ψηφίστηκαν 231 φορές, με αυτές τις υποβολές να επικεντρώνονται σε ελέγχους φυλετικής δικαιοσύνης και εκθέσεις να είναι πιο πιθανό να περάσουν.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της σχετικής μελέτης του Harvard, αυτή η τάση διχοτόμησης θα αυξηθεί το 2023. Οι προτάσεις γίνονται πιο καθοριστικές και συγκεκριμένες και ίσως λιγότερο πιθανό να συγκεντρώσουν ευρεία υποστήριξη. Οι υποστηρικτές υιοθετούν επίσης μια ευρύτερη προσέγγιση στα είδη των αιτημάτων που υποβάλλουν, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των αποκαλούμενων προτάσεων «αντι-ESG» που στοχεύουν στη φυλετική δικαιοσύνη και την εταιρική πολιτική δραστηριότητα.

Αυτοί οι τύποι προτάσεων διπλασιάστηκαν το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και είναι επίσης πιθανό να αυξηθούν καθώς το πολιτικό κλίμα συνεχίζει να μεταβάλλεται.

Πέρα από τις προτάσεις των μετόχων, οι επενδυτές και οι σύμβουλοι πληρεξουσίου ενημερώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου και εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της λογοδοσίας του διευθυντή για την αντιληπτή αναποτελεσματική επίβλεψη των θεμάτων ESG, τονίζοντας την ανάγκη οι εταιρείες να αξιολογούν προσεκτικά τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών και να συνεργάζονται με τους μεγάλους επενδυτές τις πολιτικές τους θέσεις εκτός εποχής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Απαισιόδοξοι οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για το μέλλον των ESG επενδύσεων

Χαμηλότερα επιτόκια μόνο στα πράσινα ή ESG εταιρικά ομόλογα υπόσχεται η ΕΚΤ

PwC: Οι επενδυτικές αποφάσεις έχουν «άρωμα» καινοτομίας και ESG

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider