ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΟ)

5.65€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:00:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 6.2
 • Χαμηλό Ημέρας 5.1
 • Άνοιγμα 5.7
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 5.65
 • Όγκος 100
 • Τζίρος 565.05
 • Αγορά 5,65€
 • Πώληση 5,75€
 • Κεφαλαιοποίηση 47565937.5
 • Αριθμος Μετοχών 8418750
 • Κωδ. ISIN GRS398003004
 • BBGID BBG000C3LKF5
 • Κλάδος Ξενοδοχεία & Πανσιόν

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες5,6005,750-1,744.809226.759
30 Ημέρες4,5807,40013,0010.096992.664
3 Μήνες4,1207,40022,8314.0011381.305
6 Μήνες3,7207,40028,4120.942270952
12 Μήνες3,1607,40032,6322.983311487
2021-06-10 | 18:35:55
ΓΕΚΕ Α.Ε. - Έκθεση αποτίμησης

Δείτε την εκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών της εταιρείας «ΓΕΚΕ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, στο πλαίσιο της επικείμενης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τους βασικούς μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Έκθεση αποτίμησης
2021-06-10 | 18:31:56
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Ανακοίνωση
2021-05-14 | 18:24:17
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

 

Ανακοίνωση συντονισμένης δράσης μετόχων

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της Απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους κάτωθι μετόχους της:

 1. Την κυρία Δωροθέα Κεφάλα, η οποία κατέχει το 30,40% των δικαιωμάτων ψήφου ,

 2. Τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφάλα, ο οποίος κατέχει το 30,39% των δικαιωμάτων ψήφου,

 3. Τον κύριο Γεώργιο Κεφάλα, ο οποίος κατέχει το 24,45% των δικαιωμάτων ψήφου,

 4. Την κυρία Αγγελική Κεφάλα, η οποία κατέχει το 7,89% των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την εν λόγω γραπτή ενημέρωση, οι ως άνω μέτοχοι, που αθροιστικά κατέχουν το 93,14% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, συμφώνησαν και από 11/5/2021, ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να υιοθετείται κοινή πολιτική ως προς την διοίκησή της.

Ενόψει των ανωτέρω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 περ. α' και του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την προαναφερόμενη συμφωνία των μετόχων.

Για κάθε άλλη εξέλιξη, και εφόσον παραστεί ανάγκη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

 

 

 

Αθήνα,

 

14 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2021-04-29 | 09:26:31
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΕΚΕ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

 

 • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.president.gr) :Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

 • Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

 • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου 2021

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2020.

   

   

  Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
2021-04-29 | 09:25:45
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η κα Δρίτσα Ανδριανή του Κωνσταντίνου, ορίστηκε ως νέα  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρίας.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ