Ελλάδα
11-06-2021 | 07:54

Τι «παίζει» με το ξενοδοχείο President (ΓΕΚΕ)

Τι «παίζει» με το ξενοδοχείο President (ΓΕΚΕ)
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες το insider.gr αναφέρονταν σε σενάρια περί πιθανών εξελίξεων αναφορικά με την «τύχη» και την παρουσία της εταιρείας ΓΕΚΕ, ιδιοκτησίας της οποίας είναι το γνωστό ξενοδοχείο «President» στην Λ. Κηφισίας, τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά και σχετίζονταν με το ενδεχόμενο οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης να προχωρήσουν σε υποβολή δημόσιας πρότασης.

Αφορμή είχε αποτελέσει μια ανακοίνωση της εισηγμένης, σύμφωνα με την οποία, τέσσερις βασικοί μέτοχοι, τέσσερα φυσικά πρόσωπα που συνολικά κατέχουν το 93,14% της εταιρείας «ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να υιοθετείται κοινή πολιτική ως προς την διοίκησή της». Με αποτέλεσμα να επανέλθουν τα σχετικά σενάρια. Χτες, αυτές οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Η εισηγμένη γνωστοποίησε την πρόθεση των 4 μετόχων (Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφάλας, Γεώργιος Κεφάλας και Αγγελική Κεφάλα) να προβούν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση η οποία αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 577.816 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 6,86% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν ενώ οι 4 μέτοχοι δεσμεύονται να αποκτήσουν όλες τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα, σε μετρητά, ανέρχεται σε 5,75 ευρώ, με την τιμή στο ταμπλό να έχει φτάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επίπεδα και άνω των 7 ευρώ, κι ενώ νωρίτερα βρίσκονταν στα 4,5 ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τη χτεσινή ανακοίνωση, η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται ανέρχεται σε 4,7392 ευρώ. με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων. Η Περίοδος Αποδοχής θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης (από την Grant Thornton) που συνόδευε την απόφαση της ΓΕΚΕ περί υποβολής δημόσιας πρότασης, η αξία των μετοχών της ΓΕΚΕ υπολογίζεται, κατόπιν στρογγυλοποίησης, σε 5,63 ανά μετοχή (βάσει παραμέτρων όπως: προεξόφληση ελευθέρων ταμειακών ροών, πολλαπλάσια χρηματιστηριακών δεικτών, χρηματιστηριακή αξία). Όσον αφορά στο Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου στην περίπτωση της ΓΕΚΕ υπολογίστηκε σε 8,5%.Οι προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου μας παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση κι εξετάστηκαν για το εύλογό τους σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Επίσης, με βάση τα ιστορικά στοιχεία οι δείκτες υπολογίστηκαν ως εξής : · EV/EBITDA υπολογίστηκε σε 15,7x · P/Sales υπολογίστηκε σε 2,3x · P/E υπολογίστηκε σε 16,4x · P/BV υπολογίστηκε σε 1,0x.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η ΓΕΚΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών. Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η εκμετάλλευση του ξενοδοχείου “President” 4 αστέρων που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελόκηποι των Αθηνών, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 43, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρείας.

Το γήπεδο εντός του οποίου φιλοξενείται το ξενοδοχείο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια και πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα της ευρύτερης περιοχής με επιφάνεια 3.153,45m². Παράλληλα, το κτίριο κατασκευάστηκε εξαρχής για να στεγάσει το ξενοδοχείο President με τη σχετική οικοδομική άδεια να εκδίδεται το 1973. Το ακίνητο περιλαμβάνει επιφάνειες 33.512m², τα οποία κατανέμονται σε 20 τυπικούς ορόφους δωματίων που καταλήγουν στο Roof Garden / δώμα 21ου ορόφου, 2 ισόγεια επίπεδα μετά ημιώροφου, ένα τεχνικό όροφο που βρίσκονται Η/Μ Εγκαταστάσεις και 4 υπόγεια επίπεδα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 516 δωμάτια 918 κλίνες.

Το ισόγειο αποτελείται ουσιαστικά από δύο επίπεδα, ένα ως προς την λεωφόρο Κηφισιάς και ένα ως προς την οδό Ευρυτανίας. Η τελευταία ριζική ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 450/2001 άδεια προσθήκης αρχιτεκτονικών στοιχείων στις όψεις του κτηρίου και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2003. Η ανακαίνιση ήταν ριζική αφού αφορούσε σε δάπεδά, οροφές, είδη υγιεινής, κουφώματα, υαλοστάσια, δίκτυα εξοπλισμούς.

Το έτος 2015 πραγματοποιήθηκε επιπλέον εκσυγχρονισμός του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων, αναβάθμιση των 6 ανελκυστήρων πελατών, εκσυγχρονισμός κλιματιστικών μονάδων σε αίθουσα συνεδριάσεων.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ΓΕΚΕ και το ξενοδοχείο President προ ολίγων μηνών είχαν εμπλακεί και σε άλλα σενάρια, συγκεκριμένα περί εξαγοράς του συγκροτήματος. Ξένη ιστοσελίδα διαφήμισε το ξενοδοχείο (σε σχετική αγγελίας) στα… προς πώληση, με την εισηγμένη να βγαίνει να διαψεύδει τότε αυτό το ενδεχόμενο. Να δούμε προσεχώς τι θα συμβεί και τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι της εισηγμένης. 

Προφανώς και η εταιρεία επλήγη από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό πέρυσι. Όσον αφορά για τη το 2021, στην ετήσια οικονομική έκθεση αναφέρονταν ότι «οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας το 2021 θα καθοριστεί από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η ποσοτικοποίηση των οποίων μεταβάλλεται δυναμικά και το ίδιο, τα μακροοικονομικά μεγέθη που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το 2021 θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του 2020. H παραπάνω εκτίμηση για τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας κατά το 2021, έχουν άμεση εξάρτηση από τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού αλλά και τις εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα στην Ελλάδα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τι «τρέχει» με το εισηγμένο ξενοδοχείο «President» (ΓΕΚΕ);