Επιχειρήσεις | Ελλάδα
26-11-2021 | 19:47

ΓΕΚΕ: Διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο αποφάσισε η γενική συνέλευση

Newsroom
Μοιράσου το
ΓΕΚΕ: Διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο αποφάσισε η γενική συνέλευση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.418.750 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστης και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005, αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της ΓΕΚΕ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι την 25 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε αυτόκλητη, καθολική, έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» (εφεξής, η «Εταιρεία») στην έδρα της Εταιρείας, µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης τη διαγραφή των µετοχών της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συµµετείχαν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι οι κκ. ∆ωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφάλας, Γεώργιος Κεφάλας και Αγγελική Κεφάλα, εκπροσωπούντες 8.418.750 µετοχές µε ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.418.750 µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,30 έκαστης και την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005. Ταυτόχρονα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.

Προς εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υπεβλήθη σήµερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτηµα διαγραφής. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.