ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

 • Άνοιγμα 2,330
 • Υψηλό 3,025
 • Όγκος 297.025
 • Αγορά 2,35€
 • Κλείσιμο 2,330
 • Χαμηλό 1,632
 • Τζίρος 696.797,890
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 818.251.211,750
 • Αριθμος Μετοχών 348.192.005
 • Πράξεις 708

Ανακοινώσεις

2024-06-17 | 17:48:42
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΓΟΡΕΣ REDS

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 17.06.2024, η οποία ήταν και η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της REDS AE στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 89.110 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κατόπιν τούτου, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει πλέον ποσοστό 97,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής της REDS AE.

 

Κηφισιά, 17.06.2024

 

Ανακοίνωση 17.06.2024
2024-06-14 | 17:38:18
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια της από 15.04.2024 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η από 31.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της, ήτοι €0,50 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας[1]:

α)    Ημερομηνία Αποκοπής 22.07.2024 (δηλ. μετά την 19.07.2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία). Από την 22.07.2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

β)    Ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων (record date) 23.07.2024.

γ)    Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 26.07.2024.

 

Κηφισιά, 14.06.2024

 [1]        Οι ανωτέρω ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση της ενημέρωσης/έγκρισης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους θα γίνει μέσω πληρώτριας Τράπεζας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του ΧΑ και του ΕΛ.ΚΑΤ. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2024
2024-06-14 | 17:31:22
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΓΟΡΕΣ REDS

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 14.06.2024, 30.100 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 14.06.2024

 

Ανακοίνωση 14.06.2024
2024-06-13 | 17:35:34
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΓΟΡΕΣ REDS

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 13.06.2024, 61.211 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 13.06.2024

 

Ανακοίνωση 13.06.2024
2024-06-12 | 17:26:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΓΟΡΕΣ REDS

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 12.06.2024, 76.451 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 12.06.2024

 

 

Ανακοίνωση 12.06.2024
2024-06-11 | 18:55:29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08.07.2024
2024-06-11 | 17:47:47
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ ΑΓΟΡΕΣ REDS

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 11.06.2024, 49.558 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 11.06.2024

 

 

Αγορές 11.06.2024
2024-06-11 | 17:42:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση κατ άρθρο 99-101/ Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018


(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)


Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.06.2024, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η χορήγηση,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδικής αδείας  για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED », η οποία, ως 100% θυγατρική της υφιστάμενης μετόχου, εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία:

1. Η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει 185.793 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές  της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της Εταιρείας, προς την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία  «MANETIAL LIMITED», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εφτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ (€114.731.111,00), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 22.05.2024 δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»). Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, η οποία προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής.

2. Οι όροι της ανωτέρω Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

3. Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με βάση την  από 10.06.2024 έκθεση αξιολόγησης («fairness opinion») της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «AXIA Ventures Group Limited», επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Εταιρείας.           

4. Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και τηρήθηκαν οι κατ΄ αρ. 101 του Ν. 4548/18, διατυπώσεις δημοσιότητας. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

                                                                                                Κηφισιά, 11 Ιουνίου 2024

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018
2024-06-10 | 17:32:18
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΓΟΡΕΣ REDS

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 10.06.2024, 47.080 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 10.06.2024

 

Ανακοίνωση 10.06.2024
2024-06-07 | 17:46:50
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 07.06.2024, 45.359 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 07.06.2024

 

Ανακοίνωση 07.06.2024
2024-06-06 | 10:01:25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου/Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1ο Τρίμηνο 2024

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1Ο Τρίμηνο 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Q1 2024
2024-06-04 | 17:30:12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 04.06.2024, 4.755 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 04.06.2024

 

Ανακοίνωση 04.06.2024
2024-06-03 | 17:44:32
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 03.06.2024, 1.800 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 03.06.2024

Ανακοίνωση 03.06.2024
2024-05-31 | 18:20:48
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.05.2024.

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΓΣ της 31.05.2024.
2024-05-31 | 17:57:04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 31.05.2024, 3.491 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 31.05.2024

 

Ανακοίνωση 31.05.2024
2024-05-30 | 17:29:08
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 30.05.2024, 9.102 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 30.05.2024

 

 

Ανακοίνωση 30.05.2024
2024-05-29 | 17:34:06
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 29.05.2024, 5.535 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 29.05.2024

 

Ανακοίνωση 29.05.2024
2024-05-28 | 17:49:56
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 28.05.2024, 12.071 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 28.05.2024

 

 

Ανακοίνωση 28.05.2024
2024-05-27 | 17:40:07
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 27.05.2024, 4.320 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 27.05.2024

Ανακοίνωση 27.05.2024
2024-05-24 | 17:23:04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 24.05.2024, 18.023 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 24.05.2024

Ανακοίνωση 24.05.2024
2024-05-23 | 17:38:55
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 23.05.2024, 35.984 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 23.05.2024

Ανακοίνωση 23.05.2024
2024-05-22 | 17:43:25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 22.05.2024, 26.456 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 22.05.2024

 

Ανακοίνωση 22.05.2024
2024-05-22 | 17:35:15
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»  (εφεξής «η Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 8.4.2024 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 22.05.2024, έγινε αποδέκτης προσφοράς, για την εξαγορά από την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το ύψος του προσφερθέντος τιμήματος ανέρχεται σε €114,7εκ., που αντιστοιχεί σε μετοχική αξία €121,5εκ. για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Η προσφορά υπόκειται στις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους. 

To Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας σε σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για την προαναφερόμενη προσφορά την οποίαν θα αξιολογήσει περαιτέρω και ανέθεσε στον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό οίκο AXIA VENTURES GROUP, να εξετάσει το δίκαιο και εύλογο (fairness opinion) του προσφερθέντος τιμήματος.

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη που να δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω.

 

Κηφισιά, 22 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις
2024-05-21 | 17:40:21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 21.05.2024, 15.222 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 21.05.2024

Ανακοίνωση 21.05.2024
2024-05-20 | 17:46:38
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 20.05.2024, 11.110 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 20.05.2024

Ανακοίνωση 20.05.2024
2024-05-20 | 17:16:29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη
2024-05-17 | 17:36:25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 17.05.2024, 5.618 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 17.05.2024

 

Ανακοίνωση 17.05.2024
2024-05-16 | 17:37:09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 16.05.2024, 43,311 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 16.05.2024

Ανακοίνωση 16.05.2024
2024-05-16 | 17:27:09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 16.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 13.380 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6720 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 35.751,40 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.650.000 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 16.05.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-15 | 17:48:00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 15.05.2024, 22.268 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 15.05.2024

 

Ανακοίνωση 15.05.2024
2024-05-15 | 17:39:23
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 15.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7044 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 135.219,70 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.636.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 15.05.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-14 | 17:40:51
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 14.05.2024, 39.814 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 14.05.2024

 

 

Ανακοίνωση 14.05.2024
2024-05-14 | 17:29:25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 14.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7392 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 136.958,10 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.586.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 14.05.2024

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-13 | 17:45:10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 13.05.2024, 19.850 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 13.05.2024

Ανακοίνωση 13.05.2024
2024-05-13 | 17:32:57
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 13.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7897 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 27.897,00 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.536.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,44% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 13.05.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-10 | 20:05:41
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 10.05.2024, 55.968 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 10.05.2024

 

 

Ανακοίνωση 10.05.2024
2024-05-10 | 19:44:04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 10.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6946 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 134.729,70 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.526.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,44% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 10.05.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-10 | 17:59:58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Μαΐου 2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 31η Μαΐου 2024, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, την παρ. 3 του άρθρου 16  του εν ισχύ Καταστατικού της Εταιρείας και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και με φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

 (α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(β)   Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Ωστόσο για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210 8185078 & 210 8185076 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.

2.    Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2023.

3.     Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

4.     Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

5.     Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

6.     Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και  τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2024 – 31.12.2024)- Καθορισμός της αμοιβής της.

7.    Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8.    Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

9.    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.   Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11.   Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12.   Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ' αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

13.  Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

14.   Διάφορες Ανακοινώσεις.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2024-05-09 | 17:36:29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 09.05.2024, 13.335 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 09.05.2024

Ανακοίνωση 09.05.2024
2024-05-09 | 17:29:56
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 09.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6133 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 130.664,30 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.476.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,42% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 09.05.2024

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-05-08 | 18:26:32
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 08.05.2024, 7.553 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 08.05.2024

 

Ανακοίνωση
2024-05-08 | 18:23:34
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 08.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 43.885 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6255 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 115.219,85 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.426.620 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,41% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 08.05.2024

 

Αγορά ιδίων μετοχών
2024-05-08 | 09:56:49
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 02.05.2024, 59.392 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς ¤2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 08.05.2024

Ανακοίνωση
2024-05-08 | 09:49:31
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 02.05.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6199 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 130.995,00 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.382.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,40% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 08.05.2024

Αγορά ιδίων μετοχών
2024-04-30 | 20:00:26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 18.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών ανακοινώσεων που ακολούθησαν, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Ι.   Την 30.04.2024 ολοκλήρωσε, μέσω συναλλαγής Over the Counter (OTC) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την διαδικασία αγοράς του συνόλου των μετοχών, ήτοι 22.277.743 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,788% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε στην εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η «REDS») η RB Ellaktor Holding B.V. (εφεξής η «RB Holding»). Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δίκαιο και εύλογο του οποίου έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης των μετοχών της REDS και σύνταξης σχετικής έκθεσης, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο  «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». 

ΙΙ. Η Εταιρεία από τις 19.04.2024 και μέχρι την 30.04.2024 πραγματοποίησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αγορές, με τιμή €2,70 ανά μετοχή, επιπλέον 1.047.746 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 1,824%, του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας REDS. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία κατέχει πλέον άμεσα 55.176.763 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,0684% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας REDS.

  

Κηφισιά, 30.04.2024

 

 

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος 30.04.2024
2024-04-30 | 19:26:17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 30.04.2024, 112.398 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 30.04.2024

 

Ανακοίνωση 30.04.2024
2024-04-30 | 19:16:02
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 30.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6074 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 130.370,76 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.332.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,38% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 30.04.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-29 | 17:40:33
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 29.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,5873 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 129.366,65 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.282.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,37% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 29.04.2024

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-29 | 17:32:01
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 29.04.2024, 27.368 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 29.04.2024

Ανακοίνωση 29.04.2024
2024-04-26 | 17:41:12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 26.04.2024, 24.514 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 26.04.2024

Ανακοίνωση 26.04.2024
2024-04-26 | 17:22:36
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 26.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 48.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,5789 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 123.788,38 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.232.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,35% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 26.04.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-25 | 17:35:16
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 25.04.2024, 297.663 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 25.04.2024

 

 

Ανακοίνωση 25.04.2024
2024-04-25 | 17:24:26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 25.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,5761 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 128.803,25 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.184.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,34% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 25.04.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-24 | 17:42:04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 24.04.2024 96.739 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 24.04.2024

 

Ανακοίνωση 24.04.2024
2024-04-24 | 17:35:46
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

  

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 24.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,5847 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 129.236,36 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.134.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,33% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 24.04.2024

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-23 | 18:08:23
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 23.04.2024 187.046 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 23.04.2024

Ανακοίνωση 23.04.2024
2024-04-23 | 18:04:12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 23.04.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,5869 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 129.345.30 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.084.735 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,31% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 23.04.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών
2024-04-23 | 10:09:15
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 22.04.2024 64.082 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 23.04.2024

 

Ανακοίνωση 23.04.2024
2024-04-22 | 10:22:58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE, μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 19.04.2024 237.936 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή. 

Κηφισιά, 22.04.2024

 

Ανακοίνωση
2024-04-19 | 10:11:45
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 /Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΦΜ: 094004914, Αρ. ΓΕΜΗ 000251501000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

            

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 18.04.2024, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  ειδικής αδείας  για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την συνδεδεμένη εταιρεία «RB Ellaktor Holding B.V.» (στο εξής «RB Holding»), σύμφωνα με την οποία:

1. Η Εταιρεία θα αγοράσει είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρεις ονομαστικές μετοχές (22.277.743) της  REDS ΑΕ, κυριότητος της RB Holding, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,79% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου της REDS, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους εξήντα εκατομμυρίων, εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών ( €60.149.906,10 ), ήτοι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά ανά μετοχή, (€2,70), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 18.04.24 δεσμευτική προσφορά της Εταιρείας (η «Προσφορά»).

2. Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

3. Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με βάση την  από 18.04.2024 έκθεση αξιολόγησης της ανεξάρτητης εταιρείας “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π..Ε.Υ.» , επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Eταιρείας.

4. Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και τηρήθηκαν οι κατ΄ αρ. 101 του Ν. 4548/18, διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

Κηφισιά, 19.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση αρ. 99-101 19.04.2024
2024-04-19 | 09:49:54
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

 

 • Την  18.4.2024 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως να απευθύνει δεσμευτική πρόταση αγοράς (εφεξής η «Πρόταση») προς την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. (εφεξής η «RB Holding »), για την αγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει  στην εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η «REDS»),  σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους (εφεξής η «Συναλλαγή»):
 1. Αρ. Μετοχών: 22.277.743 μετοχές που αντιστοιχούν στο 38,79% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της REDS.
 2. Τίμημα: το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δίκαιο και εύλογο του οποίου έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης των μετοχών της REDS και σύνταξης σχετικής έκθεσης, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο  «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». 
 3. Δεδομένου ότι η RB Holding αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία,  για την σύναψη της σύμβασης αγοράς των μετοχών  που κατέχει στην REDS, θα τηρηθεί η διαδικασία των αρ. 99 και επ. του ν. 4548/18 ως ισχύει..
 4. Χρονοδιάγραμμα: Η συναλλαγή αναμένεται εύλογα να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών (3) εβδομάδων.
 • Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι κατά την ίδια ημεροχρονολογία, η RB Holding απεδέχθη την Πρόταση.
 • Επίσης, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως, την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά επιπλέον μετοχών της REDS  μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια ανά μετοχή τιμή των €2,70, ενημερώνοντας αρμοδίως τις εποπτεύουσες αρχές,  με σκοπό να αποκτηθεί ποσοστό τουλάχιστον 95%, ή μεγαλύτερο, του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως REDS.
 • Εφόσον αποκτηθεί ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95%, η REDS προτίθεται να εκκινήσει διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασισθεί με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η διαγραφή των μετοχών της κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 17 του ν. 3371/2005 ως ισχύει.

  

 

Κηφισιά, 19.04.2024

 

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος 19.04.2024
2024-04-18 | 17:48:26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2023 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ Δελτίο Τύπου

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2023 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ Δελτίο Τύπου

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2023 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ Δελτίο Τύπου
2024-04-18 | 17:41:50
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2023

Financial Results Presentation 2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ