ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

1.35€
Μεταβολή 2.2%
Τελ. ενημ: 17:25:03 - 2022-01-20
 • Υψηλό Ημέρας 1.717
 • Χαμηλό Ημέρας 0.925
 • Άνοιγμα 1.321
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.321
 • Όγκος 271.484
 • Τζίρος 361687.004
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,35€
 • Κεφαλαιοποίηση 470059206.75
 • Αριθμος Μετοχών 348192005
 • Κωδ. ISIN GRS191213008
 • BBGID BBG000DJN8D6
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,3151,364-0,30943.3901.436314.788
30 Ημέρες1,2311,3930,904.221.3716.163267.490
3 Μήνες1,2311,435-5,9913.711.98719.658291.905
6 Μήνες1,2061,59910,5743.749.62051.080477.138
12 Μήνες0,9961,5993,35150.719.935114.748866.220
2022-01-14 | 17:23:16
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής :

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, προέβη, την 12.01.2022, σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού €20.702,05 (τιμή αγοράς €1,3801/μτχ).

Η ανωτέρω συναλλαγή  μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

Κηφισιά, 14 Ιανουαρίου 2022

Γνωστοποίηση συναλλαγών 12.01.2022
2022-01-07 | 17:19:32
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής :

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, προέβη, την 05.01.2022, σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού €19.670,29 (τιμή αγοράς €1,3114/μτχ).

Η ανωτέρω συναλλαγή  μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

Κηφισιά, 7 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 3556/2007
2021-12-27 | 17:22:36
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ- Υπογραφή Σύμβασης Έργου

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

 

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την  Αμερικάνικη εταιρεία Environmental Chemical Corp. (ECC) για την ανάληψη του έργου «Κατασκευή υπόστεγων πολλαπλής χρήσης και  βελτιώσεις τροχιοδρόμων στην αεροπορική βάση της Λάρισας», συνολικού ποσού €19.520.000, με Κύριο του Έργου το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας (NAVFAC)

Το έργο αφορά στη βελτίωση των εγκαταστάσεων της Αεροπορικής βάσης της Λάρισας και το αντικείμενο του αποτελείται από την κατασκευή δύο (2) υπόστεγων συντήρησης μεγάλης έκτασης (LAMs), ενός (1) κτιρίου συντήρησης Αεροσκαφών, ενός (1) κτιρίου εγκαταστάσεων,  την επέκταση των διαδρόμων τροχοδρόμησης, την κατασκευή χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και την κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων τμήματος των διαδρόμων τροχοδρόμησης, η κατασκευή βοηθητικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και η εγκατάσταση εξοπλισμού. 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 12 μηνών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω σύμβασης.

Κηφισιά, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος -Υπογραφή Σύμβασης Έργου
2021-12-15 | 17:25:13
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής :

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, προέβη, την 13.12.2021, σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού €20.582,50 (τιμή αγοράς €1,3722/μτχ).

Η ανωτέρω συναλλαγή  μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

Κηφισιά, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Γνωστοποίηση Συναλλαγών Μπουλούτας 13.12.2021
2021-12-13 | 17:18:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής :

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, προέβη, την 09.12.2021, σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού €20.433,73 (τιμή αγοράς €1,3622/μτχ).

Η ανωτέρω συναλλαγή  μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

Κηφισιά, 13 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Γνωστοποίηση Συναλλαγών Μπουλούτας 09.12.2021
2021-12-01 | 17:30:02
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΣ IRO

Ανακοίνωση

 

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Ιωάννης Μαμάκος αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων (IRO) και Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας από την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Κηφισιά, 1η Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση 01 12 2021
2021-11-30 | 17:35:25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Μ2021-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη για το 3ο Τρίμηνο και το Εννεάμηνο του 2021

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9Μ2021
2021-11-30 | 17:34:06
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Μ2021-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ELLAKTOR FINANCIAL RESULTS 9M2021 PRESENTATION

FINANCIAL RESULTS 9M2021 PRESENTATION
2021-11-26 | 17:30:13
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα 9Μ 2021)

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα 9Μ 2021)

Conference Call Invitation 9M 2021 GR
2021-11-24 | 10:24:15
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ανακοίνωση 

Ανακοίνωση 24 11 2021
2021-11-22 | 10:32:06
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACFE CORPORATE ALLIANCE

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACFE CORPORATE ALLIANCE

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ 22.11.2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ