ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

1.358€
Μεταβολή -0.29%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-09-22
 • Υψηλό Ημέρας 1.77
 • Χαμηλό Ημέρας 0.9535
 • Άνοιγμα 1.369
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.362
 • Όγκος 144.358
 • Τζίρος 196743.232
 • Αγορά 1,36€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 472844742.79
 • Αριθμος Μετοχών 348192005
 • Κωδ. ISIN GRS191213008
 • BBGID BBG000DJN8D6
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,3451,389-3,55897.5151.237407.567
30 Ημέρες1,3451,599-10,248.031.63710.351512.672
3 Μήνες1,2001,5994,5734.242.90429.293772.459
6 Μήνες0,9961,59912,82112.583.29961.3331.303.550
12 Μήνες0,9961,59923,24210.662.277169.6271.245.716
2021-09-22 | 17:29:21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΊΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ GREENHILL

Ανακοίνωση

 

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το αίτημα του μετόχου Greenhill Investments Limited (“GREENHILL”) κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (“Εταιρεία”) για την αναστολή της ισχύος των αποφάσεων της από 22.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, απορρίφθηκε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι στις 4 Αυγούστου 2021 είχε προηγηθεί η απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής για το ίδιο θέμα. 

Επισημαίνεται ότι είναι η τέταρτη φορά που νομικές ενέργειες εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης της Εταιρείας από τον συγκεκριμένο μέτοχο απορρίπτονται από Ελληνικά Δικαστήρια.

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση- Απόρριψη Ασφαλιστικών Μέτρων της GREENHILL
2021-08-31 | 17:42:22
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Εξαμήνου 2021

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η2021
2021-08-31 | 17:28:58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6M 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

FINANCIAL RESULTS H12021 PRESENTATION
2021-08-30 | 10:18:58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα 1ου 6μήνου 2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Σας προσκαλούμε όπως λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη της Διοικήσεως της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ με θέμα:
«Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1ου 6μήνου 2021»
(Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χ.Α. και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας την 31η Αυγούστου 2021, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)
Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει η διαδικασία Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

 

Ημερομηνία: Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Ώρα: 18:00 (GR Time)

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη
2021-08-27 | 10:47:52
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου ΑΜΚ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ' άρθρο 9 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 26 Αυγούστου 2021, από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής η “REGGEBORGH”) ενημερώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση της  Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της η οποία αποφασίστηκε από την ΕΓΣ των μετόχων της την 22.04.2021 (η “ΑΜΚ”), σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, με 348.192.005 συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας,  η συμμετοχή της REGGEBORGH διαμορφώθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στις 23.08.2021:

α. Η REGGEBORGH συμμετείχε στην ΑΜΚ και έλαβε 39.716.827 Νέες Μετοχές από την Εκδότρια, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,407% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

β. Η REGGEBORGH επιπρόσθετα απέκτησε 4.278.995 μετοχές, μέσω συναλλαγών του ΧΑ για το χρονικό διάστημα από 02.08.2021 έως και 16.08.2021, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,229% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συμμετοχή της REGGEBORGH στις 23 Αυγούστου 2021 έχει ως εξής:

(i)       άμεση συμμετοχή : το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια μεταβλήθηκε από 27,9692%  (ήτοι 59.930.339 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) σύμφωνα με την από 23.07.2021 γνωστοποίησή της, σε 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii)      έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

 

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τη γνωστοποίησή της στις 23.07.2021, που αναφέρθηκε ανωτέρω, ουδεμία μεταβολή πάνω από 3% ή υπέρβαση ορίου (παραμένει η συμμετοχή της άνω του ορίου 25%), επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της REGGEBORGH INVEST B.V. στην Εκδότρια, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.

 Κηφισιά, 27.08.2021

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ
2021-08-27 | 10:35:00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου ΑΜΚ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

 

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ' άρθρο 9 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 26 Αυγούστου 2021, από μέτοχό της (και υπόχρεα πρόσωπα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω.

 

Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, μέτοχος της Εταιρείας, με έδρα το Βέλγιο, η οποία ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke, ενημερώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση της  Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της η οποία αποφασίστηκε από την ΕΓΣ των μετόχων της την 22.04.2021 (η “ΑΜΚ”), σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, με 348.192.005 συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείαςη συμμετοχή της  ATLAS NV διαμορφώθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στις 23.08.2021:

 1. Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, συνεπεία της συμμετοχής του μετόχου στην ΑΜΚ της Εκδότριας (έλαβε 13.121.100 Νέες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,7684% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, διαμορφώθηκε ως εξής :

(α)    άμεση συμμετοχή 9,7977%  (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β)    έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0  κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 1. Το νομικό πρόσωπο, ATLASINVEST HOLDING B.V., με έδρα το Βέλγιο (η οποία ελέγχει την ATLAS NV), καθώς και το φυσικό πρόσωπο Martialis Quirinus van Poecke (ο οποίος ελέγχει την ATLASINVEST HOLDING B.V.), συναφώς με την υπό (1) γνωστοποίηση, ενημέρωσαν ότι  ελέγχουν συνολικά (εμμέσως) συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.

Η γνωστοποίηση γίνεται λόγω της συμμετοχής της μετόχου ATLAS NV στην ΑΜΚ της Εκδότριας.  Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίηση του μετόχου την 23.06.2021, ουδεμία μεταβολή πάνω από 3% ή υπέρβαση ορίου (παραμένει η συμμετοχή της άνω του ορίου 5%), επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της ATLAS NV στην Εκδότρια, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 27.08.2021

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ
2021-08-23 | 17:25:58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής  «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 22.04.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και το από 07.07.2021 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(β) την από 13.08.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 13.927.680,20, και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 348.192.005.

 

Κηφισιά, 23.08.2021

Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού κεφαλαίου & τα ΔΨ και τα
2021-08-13 | 18:44:43
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση γμωστοποιησης μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου
2021-08-13 |
Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΕΛΛΑΚΤΩΡ)
Από 13/08/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 133.920.002 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (GRS191213008) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 348.192.005 (ΚΟ) μετοχές.
2021-08-11 | 17:35:51
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση Εισαγωγής νέων μετοχών
2021-08-10 | 17:41:09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ-AMK ΑΚΤΩΡ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί τα ακόλουθα σε σχέση με τη θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ»):

 

 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΚΤΩΡ που έλαβε χώρα στις 06.08.2021, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ κατά το ποσόν των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€ 3.400.000), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (6.800.000) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,50) εκάστη και τιμής διαθέσεως ευρώ δέκα τεσσάρων και πενήντα λεπτών (€ 14,50) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ύψους ευρώ ενενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€ 95.200.000) θα αποτελέσει ειδικό αποθεματικό κατά το Νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ. Κατόπιν δηλώσεως της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», μετόχου κατά ποσοστό 20,78% στην ΑΚΤΩΡ, ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει κατά το νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ, η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναλήφθηκε πλήρως από την Εταιρεία με την  καταβολή του ποσού των ευρώ ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 98.600,000) πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ήτοι 06.08.2021.
 2. Κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης που παρέσχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ κατά την από 09.08.2021 συνεδρίασή του για την εμπρόθεσμη  εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της προς τους ομολογιούχους δανειστές, προέβη την 10.08.2021, σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€50.000.000)  

 

 

Κηφισιά, 10.08.2021

Ανακοίνωση -ΑΜΚ ΑΚΤΩΡ & Αποπληρωμή Ομολογιακού
2021-08-06 | 17:33:28
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

(μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC)

 

Ανακοινώνει την αλλαγή του Χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης των Πρώτης Τάξεως Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατομμυρίων ευρώ  με επιτόκιο 6⅜%  και λήξη το 2024, στο Χρηματιστήριο της Βιέννης MTF (Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης)

Ανακοίνωση ELLAKTOR VALUE
2021-08-06 | 10:20:21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Ανακοίνωση -Πλήρης Κάλυψη ΑΜΚ 06 08 2021
2021-08-05 | 18:34:12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 3556/2007
2021-08-04 | 16:10:43
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ανακοίνωση

 

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το αίτημα προσωρινής διαταγής της μετόχου Greenhill Investments Limited κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την αναστολή των αποφάσεων της από 22.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, απορρίφθηκε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Περαιτέρω, η Εταιρεία θεωρεί ότι η υπό κρίση αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,  είναι νόμω και ουσία  αβάσιμες.

Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη φορά που νομικές ενέργειες εναντίον αποφάσεων της διοίκησης από τον συγκεκριμένο μέτοχο απορρίπτονται από Ελληνικά Δικαστήρια.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρόλες τις παρελκυστικές και επαναλαμβανόμενες πρακτικές, που έχουν προφανή στόχο τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, δηλώνει προσηλωμένη στην επίτευξη των εταιρικών στόχων και στην δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους.

Κηφισιά, 04 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση 04 08 2021
2021-07-29 | 18:45:41
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ε.Δ.
2021-07-27 | 10:24:42
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
2021-07-23 | 17:58:42
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ' άρθρο 9 του ν.3556/2007), που έλαβε την 23.07.2021 από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η REGGEBORGH INVEST B.V., ενημερώνει ότι την 20 Ιουλίου 2021 εξέπνευσε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option) 6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και η μέτοχος δήλωσε ότι δεν άσκησε το εν λόγω δικαίωμα. Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της REGGEBORGH INVEST B.V. διαμορφώθηκε ως εξής:

Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): 20.07.2021.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου προηγούμενης ενημέρωσης:

(i)  άμεση συμμετοχή: 27,34%  (ήτοι 58.580.956 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii)     έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 27,34%  (ήτοι 58.580.956  κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς (Call Option) 6.828.260 μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, με περίοδο άσκησης/μετατροπής, η οποία είναι μεταξύ της 20ης Απριλίου και της 20ης Ιουλίου 2021:

Άμεση συμμετοχή : 30,526%  (ήτοι 65.409.216 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 30,526% (ήτοι 65.409.216 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την 20.07.2021:

(i)   άμεση συμμετοχή: 27,9692%  (ήτοι 59.930.339 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii)  έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 27,9692%  (ήτοι 59.930.339  κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

 

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, το οποίο έληξε την 20η Ιουλίου 2021.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. την 13.07.2021 αγόρασε 1.349.383 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ήτοι ποσοστό 0,6297% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας). Το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα της Εκδότριας παραμένει άνω του ορίου 25% (27,9692%)

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

 Κηφισιά, 23.07.2021

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ 20 07 2021