ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

1.798€
Μεταβολή -0.66%
Τελ. ενημ: 14:12:50 - 2022-08-19
 • Άνοιγμα 1.82
 • Όγκος 51.713
 • Αγορά 1,79€
 • Αριθμος Μετοχών 348192005
 • Υψηλό 2.35
 • Τζίρος 92353.84
 • Πώληση 1,80€
 • Κεφαλαιοποίηση 626049224.99
 • Χαμηλό 1.268
 • Κλείσιμο 1.81
 • Πράξεις 153

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,8001,878-3,00210.276695128.398
30 Ημέρες1,5541,9324,874.923.4815.072378.721
3 Μήνες1,5541,9327,2316.945.67615.420450.744
6 Μήνες1,1721,93238,1746.546.14743.887602.528
12 Μήνες1,1721,93219,8784.075.18793.175498.362

Ανακοινώσεις

2022-08-05 | 18:58:18
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.07.2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.07.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.07.2022
2022-08-05 | 18:45:44
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 


της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2022,


θέμα 8 :Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ 28.07.2022- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
2022-08-05 | 17:16:46
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών
2022-08-03 | 10:13:12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25.08.2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25.08.2022
2022-08-02 | 19:30:17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος (άρθρα 99 επ του Ν.4548/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος (αρθρ 99 επ 4548/2018)
2022-08-01 | 17:14:30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Announcement of an Important Event - ELLAKTOR VALUE PLC Announcement of Change of Control Offer

Announcement of an Important Event - Announcement of Change of Control Offer

Announcement of an Important Event - Announcement of Change of Control Offer
2022-07-29 | 15:37:30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- Ορθή Επανάληψη

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ορθή Επανάληψη

 

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 28η Ιουλίου 2022, εξέλεξε τον κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέο πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.  Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου μέλους θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής , η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προέβη σε καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ιωάννα Δρέττα, η κα Ευγενία Λειβαδάρου και ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προυποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 28ης Ιουλίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:


1.  Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2.  Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.  Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6.   Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.   Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.   Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.   Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

11. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Κηφισιά, 29.07.2022

Ανακοίνωση εκλογης Νέους Μέλους ΔΣ- Ανασυγκρότηση σε Σώμα ΟΕ
2022-07-28 | 19:10:16
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 Ανασυγκρότηση σε Σώμα

 

Ανακοίνωση εκλογης Νέους Μέλους ΔΣ- Ανασυγκρότηση σε Σώμα
2022-07-28 | 18:13:35
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2022

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικήε Γενικής Συνέλευσης 28.07.2022
2022-07-27 | 13:26:29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1,75 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.»
2022-07-21 | 18:08:51
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών

Ανακοίνωση Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών

Ανακοίνωση Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών
2022-07-21 | 17:56:52
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Εξειδίκευση από το Δ.Σ. του σχεδίου απόφασης για το Θέμα 8 της Η.Δ. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2022

Εξειδίκευση από το ΔΣ επί του σχεδίου απόφασης του Θέματος 8

της Ημερήσιας Διάταξης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.07.2022

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί σχέδιο απόφασης της από 21.07.2022 Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ της 28.07.2022, ως προς την εξειδίκευση της πρότασής του επί του θέματος 8 της Ημερησίας Διάταξης «Εκλογή Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» 

https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/                                                                                                                                                                              

 

Κηφισιά,  21 Ιουλίου 2022

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΗΔ
2022-07-15 | 17:15:40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΓΣ
2022-07-13 | 17:22:28
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2022

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022 - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους.

Πρακτικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2022-07-13 | 17:16:08
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 30.06.2022
2022-07-07 | 18:01:05
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η «Εταιρεία»)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2022

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2022-07-01 | 17:55:33
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΓΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 - Ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 08.04.2022 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα διεξαχθεί την 28η  Ιουλίου 2022 αντί της 22ας Ιουλίου 2022, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Κηφισιά, 01.07.2022

Τροποποίηση Ημερολογιου 2022
2022-06-30 | 18:14:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

Επανακαθορισμός της ιδιότητας Μέλους -  Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ανακοίνωση εκλογής πρόσθετων μελών-Ανασυγκρότηση σε Σώμα
2022-06-30 | 17:57:39
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ της 30.06.2022

Ανακοίνωση αποφάσεων ΕΓΣ 30.06.2022
2022-06-28 | 17:06:44
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επί της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V. »

Διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του N. 3461/2006 επί της υποβληθείσας προαιρετικής
δημόσιας πρότασης της εταιρείας «RB ELLAKTOR HOLDING B.V. » για την απόκτηση του
συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Αιτιολογημένη Γνώμη ΔΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
AXIA Fairness Opinion
2022-06-23 | 20:05:34
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ δημοσιοποιεί ανακοίνωση της εταιρείας RB ELLAKTOR HOLDING B.V. σχετικά με την έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης:ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ –
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ RB ELLAKTOR HOLDING B.V.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.” ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ €1.75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 Ανακοίνωση Έγκρισης και Δημοσιευσης Πληροφοριακού Δελτιου Δημόσιας Πρότασης
2022-06-20 | 18:18:26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι ο κ. Απόστολος Τζάβελλος αναλαμβάνει, από σήμερα 20.06.2022, τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή (Chief Operating Officer) στη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδος), θα αναλάβει επίσης εκτός του προαναφερόμενου ρόλου του ως Προέδρου, και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κ. Γεώργιος Κωτούλας, παραμένει στην εταιρεία ως Σύμβουλος Διοίκησης.

Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20.06.2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ