ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ

4.295€
Μεταβολή -0.58%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 5.61
 • Χαμηλό Ημέρας 3.025
 • Άνοιγμα 4.34
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 4.32
 • Όγκος 33.381
 • Τζίρος 143531.085
 • Αγορά 4,30€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 259194660
 • Αριθμος Μετοχών 60348000
 • Κωδ. ISIN GRS395363005
 • BBGID BBG000CZP5C6
 • Κλάδος Επενδυτικ. Υπηρεσίες

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες4,2154,3500,35644.942970550.435
30 Ημέρες4,0404,3502,753.013.1288.771553.135
3 Μήνες3,8804,35010,138.810.15524.569614.578
6 Μήνες3,4054,3509,0116.986.77951.001563.524
12 Μήνες2,3804,35030,6238.087.281108.826534.698
2021-06-11 | 10:06:01
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

10.06.2021

09.06.2021

Πώληση

235

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.001,10

2

11.06.2021

10.06.2021

Πώληση

500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.138,30

3

11.06.2021

10.06.2021

Αγορά

100

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

42.885,00

4

11.06.2021

10.06.2021

Πώληση

95

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

41.125,50

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-06-09 | 19:44:50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

08.06.2021

07.06.2021

Αγορά

20

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

85,40

2

08.06.2021

07.06.2021

Πώληση

235

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.001,10

3

09.06.2021

08.06.2021

Πώληση

235

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

990,73

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-06-07 | 16:17:11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - 20η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξ' αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρατίθενται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

ATHEX (ΕΧΑΕ): 20η Τακτική ΓΣ - αποτελέσματα ψηφοφορίας
2021-06-04 | 18:11:52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Επισυνάπτεται αντίγραφο του Πρακτικού υπ' αριθμ. 138 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στις 3.6.2021 για τη συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα.

Αντίγραφο Πρακτικού Νο. 138 της συνεδρίασης της Επ. Ελέγχου - Συγκρότηση σε Σώμα
2021-06-04 | 18:11:10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε συνέχεια της από 31.5.2021 ανακοίνωσής της, σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.5.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

 1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
 2. Αλέξιος Πιλάβιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος
 5. Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Βασίλειος Καρατζάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
 12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 3.6.2021, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.5.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και όρισε τον Πρόεδρό της ως ακολούθως.

Πρόεδρος              Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μέλη                     Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

                            Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

                            Βασίλειος Καρατζάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

                            Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2021-06-04 | 09:50:12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

01.06.2021

31.05.2021

Πώληση

118

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

497,96

2

02.06.2021

01.06.2021

Αγορά

1.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.269,93

3

02.06.2021

01.06.2021

Πώληση

20

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

85,25

4

04.06.2021

03.06.2021

Αγορά

235

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.001,10

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-31 | 21:08:45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Μέρισμα χρήσης 2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31 Μαΐου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (αποκοπή Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0035 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2021 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι 31.12.2026, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) (Τηλ. 210 3366616, email: [email protected]).

2021-05-31 | 21:03:34
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποφάσεις 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.444.196 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 33,9% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 • Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 4η Ιουνίου και 7η Ιουνίου 2021, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

 • Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 • Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
 • Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
 • Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).
 • Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι συζήτησαν και ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 • Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  οι μέτοχοι εξέλεξαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων τριών (3) ανεξαρτήτων μελών κ.κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου και του μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Χρυσοχοΐδη τα πιο κάτω τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020:
  1. Δημήτριος Δόσης
  2. Βασίλειος Καρατζάς
  3. Θεανώ Καρποδίνη
  4. Παντελής Τζωρτζάκης

Η θητεία τους θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων εννέα (9) μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

 • Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν:

α)    Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)    Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα.

γ)    Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

 • Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως επακριβώς προτάθηκε στο Σώμα.
 • Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,49 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει τον ακριβή χρόνο έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

 • Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών.

 

Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 14ο:     Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός)

Θέμα 15ο:     Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.224.360 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

 

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 14ο και 15ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 16.6.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με την από 7.5.2021 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του N. 4548/2018.

2021-05-31 | 19:35:04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

26.05.2021

25.05.2021

Πώληση

708

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.989,53

2

27.05.2021

26.05.2021

Πώληση

118

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

494,42

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-26 | 00:06:16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

24.05.2021

21.05.2021

Αγορά

1.324

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.463,59

2

24.05.2021

21.05.2021

Πώληση

13.843

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

56.391,29

3

24.05.2021

21.05.2021

Αγορά

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.000,00

4

24.05.2021

21.05.2021

Πώληση

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.065,00

5

25.05.2021

24.05.2021

Αγορά

100

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

418,00

6

25.05.2021

24.05.2021

Πώληση

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

412,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-24 | 19:35:52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποτελέσματα α' τριμήνου 2021 - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR1,95 εκ.

Για το 1ο τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR1,95 εκ. έναντι EUR1,56 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 25,0%.

Ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο του 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε EUR8,36 εκ., έναντι EUR8,17 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3%. Το 52% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Σημειώνεται πως κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR74,9 εκ. μειωμένη κατά 11,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020 (EUR84,8 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ου τριμήνου του 2020 (EUR53,8 δις έναντι EUR54,9 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο τρίμηνο του 2021 αυξημένος κατά 54,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες το 1ο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν  σε EUR4,68 εκ έναντι EUR4,74 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 1,3%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 1ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε EUR3,35 εκ., αυξημένα κατά 9,8% σε σχέση με τα EUR3,05 εκ. τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα EUR2,28 εκ. έναντι EUR1,99 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%.

 

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,032 έναντι EUR0,026 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Οι αναλυτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

2021-05-24 | 17:53:31
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

21.05.2021

20.05.2021

Αγορά

1.300

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.343,00

2

24.05.2021

21.05.2021

Αγορά

14.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

57.541,32

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-21 | 17:52:52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.05.2021

19.05.2021

Πώληση

1.791

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

7.409,20

2

21.05.2021

20.05.2021

Αγορά

100

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

412,50

3

21.05.2021

20.05.2021

Πώληση

118

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

487,34

4

21.05.2021

20.05.2021

Πώληση

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

410,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-20 | 17:30:43
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (Ορθή Επανάληψη)

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

17.05.2021

13.05.2021

Αγορά

5.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

21.753,74

2

18.05.2021

14.05.2021

Αγορά

2.156

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.241,76

3

20.05.2021

19.05.2021

Αγορά

7.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

29.150,63

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-20 | 17:26:56
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

17.05.2021

13.05.2021

Αγορά

5.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

21.753,74

2

18.05.2021

14.05.2021

Αγορά

2.156

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.241,76

3

20.05.2021

19.05.2021

Αγορά

7.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

29.150,63

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-18 | 09:54:25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

17.05.2021

14.05.2021

Αγορά

118

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

511,53

2

18.05.2021

17.05.2021

Αγορά

354

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.517,48

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-14 | 10:22:16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

13.05.2021

12.05.2021

Αγορά

294

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.230,64

2

13.05.2021

12.05.2021

Πώληση

529

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.220,03

3

14.05.2021

13.05.2021

Πώληση

825

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.456,17

4

14.05.2021

13.05.2021

Αγορά

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.045,00

5

14.05.2021

13.05.2021

Πώληση

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.046,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-12 | 09:52:08
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

07.05.2021

06.05.2021

Πώληση

945

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.969,00

2

10.05.2021

07.05.2021

Αγορά

1.599

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.678,79

3

12.05.2021

11.05.2021

Πώληση

118

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

490,88

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-05-10 | 09:57:15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ (20η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020 – 31.12.2020)

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 7.5.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην εικοστή (20η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
 3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
 7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
 8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
 10. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).
 11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
 12. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
 13. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
 14. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός).
 15. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.224.360 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 31ης Μαΐου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 16η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

 


Δείτε συνημμένα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση
2021-05-06 | 09:37:12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

05.05.2021

29.04.2021

Αγορά

2.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

8.255,00

2

05.05.2021

29.04.2021

Πώληση

2.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

8.220,00

3

06.05.2021

05.05.2021

Αγορά

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

818,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-29 | 10:19:36
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.04.2021

26.04.2021

Αγορά

2.491

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.311,48

2

27.04.2021

26.04.2021

Πώληση

3.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

12.420,00

3

29.04.2021

28.04.2021

Αγορά

1.462

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.938,25

4

29.04.2021

28.04.2021

Πώληση

1.338

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.465,42

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-29 | 10:14:28
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

 Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

28.04.2021

26.04.2021

Πώληση

2.899

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

11.839,55

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-26 | 17:30:48
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

23.04.2021

22.04.2021

Αγορά

9.442

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

37.903,73

2

26.04.2021

23.04.2021

Αγορά

2.354

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

9.418,62

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-23 | 09:47:07
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

19.04.2021

15.04.2021

Πώληση

3.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

13.214,02

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-22 | 10:14:51
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.04.2021

19.04.2021

Αγορά

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

393,00

2

20.04.2021

19.04.2021

Πώληση

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

394,00

3

22.04.2021

21.04.2021

Αγορά

991

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.928,70

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-19 | 17:55:37
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου την ενημέρωσε ότι στις 15.04.2021 προέβη σε αγορά 3.850 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 15.959,95 ευρώ.

2021-04-16 | 23:08:40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

13.04.2021

12.04.2021

Πώληση

5.400

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

22.130,50

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

2021-04-15 | 23:52:40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

14.04.2021

13.04.2021

Πώληση

4.091

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.556,89

2

14.04.2021

13.04.2021

Πώληση

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

812,00

3

15.04.2021

14.04.2021

Πώληση

1.752

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

7.142,84

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).