Ποιες είναι οι προσδοκίες για την ελληνική αγορά ακινήτων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ποιες είναι οι προσδοκίες για την ελληνική αγορά ακινήτων
Πώς θα κινηθεί το εγχώριο real estate μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ποιες παρεμβάσεις παραμένουν απαραίτητες. Οι αντίρροπες δυνάμεις και η «γενική εικόνα» σε κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα. Τι αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική 2021-2022.

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την ελληνική αγορά ακινήτων παραμένουν θετικές, γεγονός που αποτυπώνεται στις αξίες και τις χαμηλές, αναλογικά με άλλες περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, αποδόσεις των ακινήτων εισοδήματος. Προϋποθέσεις για τη βραχυπρόθεσμη διατήρηση της δυναμικής της ελληνικής κτηματαγοράς είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης, αλλά και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τη διατάραξη που ήταν απόρροια της υγειονομικής κρίσης και η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι απαραίτητες περαιτέρω σημαντικές παρεμβάσεις προς την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβιβάσεων, επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων, ώστε να στηριχθεί η αγορά και να διασφαλιστεί η τρέχουσα δυναμική της.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα για την ελληνική αγορά real estate, όσον αφορά τις προσδοκίες για τη συνέχεια αλλά και τις «εστίες» ευρύτερου προβληματισμού, όπως αποτυπώθηκε και στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2021-2022 που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Οι αντίρροπες δυνάμεις

Όπως αναφέρεται στο τμήμα για τις «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η ελληνική αγορά τους πρώτους μήνες του 2022 βρίσκεται υπό την επίδραση αντίρροπων δυνάμεων, με τις θετικές προσδοκίες να υπερισχύουν προς το παρόν των επιπτώσεων της διεθνώς δυσμενούς συγκυρίας. Οι θετικοί ρυθμοί μεταβολής στις αξίες των ακινήτων, η επενδυτική κινητικότητα και η ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας που καταγράφηκαν το 2021 αφήνουν ακόμη ισχυρό το αποτύπωμά τους στην αγορά. Σημαντικές ωστόσο αβεβαιότητες που επηρεάζουν την ακίνητη περιουσία άμεσα, όπως το αυξημένο κατασκευαστικό και ενεργειακό κόστος, αλλά και έμμεσα, όπως οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας και των πληθωριστικών πιέσεων στον τουρισμό και την επενδυτική δραστηριότητα, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν εκ νέου την αγορά ακινήτων σε στάση αναμονής, ειδικά στην περίπτωση επενδύσεων σε νέα έργα ανάπτυξης ακινήτων.

Το οικιστικό «κομμάτι»

Στην αγορά κατοικιών συνέχισαν να καταγράφονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, τόσο κατά τη διάρκεια του 2021 όσο και το α΄ τρίμηνο του 2022. Βάσει των στοιχείων-εκτιμήσεων που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ονομαστικές τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,6% (προσωρινά στοιχεία), ενώ για το 2021, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,4%.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά παλαιότητα, τόσο κατά τη διάρκεια του 2021 όσο και το α΄ τρίμηνο του 2022, καταγράφονται εντονότεροι ρυθμοί αύξησης στα νέα διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) έναντι των παλαιών (ηλικίας άνω των 5 ετών). Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των νέων διαμερισμάτων ήταν σημαντικά ενισχυμένες, με ετήσιο ρυθμό 10,3%, έναντι 7,4% των παλαιών, ενώ για το 2021 οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 7,9% και 7,0%. Κατά γεωγραφική περιοχή, υψηλούς ετήσιους ρυθμούς κατέγραψαν η Αθήνα (9,7% για το α΄ τρίμηνο του 2022 και 9,4% για το 2021) και η Θεσσαλονίκη (8,3% και 7,2% αντίστοιχα), κυρίως λόγω του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι βασικοί δείκτες δραστηριότητας

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, εκτός από τις αξίες, παραμένουν θετικοί και άλλοι δείκτες που σχετίζονται με την αγορά κατοικιών. Ειδικότερα, το πρώτο δίμηνο του 2022 ο δείκτης οικοδομικής δραστηριότητας κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να αυξάνεται, καταγράφοντας σε όρους όγκου μέση ετήσια αύξηση 35,7%. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για την κατασκευή κατοικιών του ΙΟΒΕ, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022, σημείωσε βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 (64,0%). Το α΄ τρίμηνο του 2022 οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα για την αγορά ακινήτων καταγράφουν υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης (74,8%) και ανήλθαν σε 374,0 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε κατοικίες (εποχικώς διορθωμένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, σε σταθερές τιμές) ενισχύονται, σε ετήσια βάση, κατά 18,6% το α΄ τρίμηνο 2022, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ (1,4%). Ωστόσο, το συνολικό κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (ΕΛΣΤΑΤ) αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση κατά 7,0%, ενώ για το σύνολο του 2021 η μέση ετήσια αύξηση ήταν 3,2%. Τέλος, παρά τη σημαντική αύξηση των νέων στεγαστικών δανείων το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 σε ετήσια βάση, αυτά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και τους πρώτους μήνες του 2022 παρατηρείται σημαντική επενδυτική δραστηριότητα, η οποία αφορά τόσο αγοραπωλησίες όσο και ανακατασκευές ή νέες αναπτύξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το δεύτερο εξάμηνο του 2021 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ για το σύνολο του έτους ο μέσος ρυθμός αύξησης ήταν 1,8%. Η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας κατέγραψε αντίστοιχα αύξηση 2,3% κατά το δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο, ενώ για το 2021 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ανήλθε σε 4,5%.

Η αγορά καταστημάτων και τα γραφεία

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και στην αγορά καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, όπου οι τιμές το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ για το 2021 σε ετήσια βάση σημείωσαν μέση αύξηση 2,1%. Οι τιμές καταστημάτων στην περιοχή της Αθήνας κατέγραψαν αύξηση 2,3% το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το πρώτο, ενώ η μέση ετήσια αύξηση για το 2021 ήταν 2,1%.

Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων, το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η μέση ελάχιστη απόδοση των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στα εμπορικότερα σημεία του κέντρου της Αθήνας εκτιμήθηκε στο 6,1%, ενώ αντίστοιχα για τα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών στο 5,6%.

Κατά την ίδια περίοδο, οι προσδοκίες για το πρώτο εξάμηνο του 2022 κρίθηκαν θετικές από την πλειοψηφία των στελεχών της αγοράς, με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία να καταγράφεται για τις χρήσεις επαγγελματικών αποθηκών και τα ξενοδοχεία.

Νέες άδειες

Τέλος, η οικοδομική δραστηριότητα για το σύνολο των ακινήτων επαγγελματικών χρήσεων (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) συνέχισε το πρώτο δίμηνο του 2022 την ανοδική της πορεία (ετήσιος ρυθμός 7,0% και 20,8% σε όρους αριθμού νέων αδειών και σε όρους όγκου νέων κατασκευών αντίστοιχα), ωστόσο σημειώθηκαν και αρνητικές μεταβολές σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών χρήσεων. Ειδικότερα, θετικοί ρυθμοί καταγράφονται στον αριθμό νέων αδειών για την κατασκευή καταστημάτων και ξενοδοχείων, ενώ μείωση σημειώθηκε στον αριθμό νέων αδειών γραφείων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

21:04

Χρυσός: Πτώση μετά από περίπου μια εβδομάδα κερδών

20:59

Παράπονα Τσαβούσογλου για «lobbying» της Ελλάδας κατά της Τουρκίας

20:29

Η Ουκρανία θα αποστείλει φορτίο σιτηρών στην Αιθιοπία

20:06

ΗΠΑ: Στηρίζουμε μια αποστρατικοποιημένη ζώνη γύρω από τη Ζαπορίζια - Να ετοιμαστούμε για τραγωδία, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΣ

19:55

Γερμανία: 34 τραυματίες σε ατύχημα με τρενάκια του λούνα παρκ

19:29

Πυροσβεστική: 61 φωτιές σε ένα 24ωρο - Σε ύφεση το μέτωπο στη Θάσο - Οριοθετήθηκε στην Μεσσηνία

19:28

ΝΔ για δηλώσεις Τέλλογλου: Δεν θα μπούμε σε συμψηφισμούς - Να καταθέσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα

19:05

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη ο Stoxx μετά το χθεσινό ράλι

19:00

Τι δείχνει η «ψηφιακή ακτινογραφία» των Ελλήνων 

18:49

BriQ Properties: Πώληση εμπορικού καταστήματος στο Ρέθυμνο έναντι 1,35 εκατ. ευρώ

18:36

Ουκρανία: Καμία διαρροή ραδιενέργειας ύστερα από τους νέους βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

18:25

Ρόδος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων μεταναστών - Εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν στο σκάφος

18:13

DW: Tι λέει το Βερολίνο για το τουρκικό γεωτρύπανο

18:04

Ουκρανία: Διπλασιάστηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά ουκρανικών θέσεων

18:01

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 9,377% τα δικαιώματα ψήφου της Helikon Investments Limited

17:37

Ερντογάν: «Aνήσυχη» η Ελλάδα με το τουρκικό γεωτρύπανο στην Αν. Μεσόγειο - Τώρα η Τουρκία είναι δυνατή

17:34

Χρηματιστήριο: Οι μετοχές που επανέφεραν την αγορά πάνω από τις 880 μονάδες

17:34

Άρειος Πάγος: Στον εισαγγελέα Ντογιάκο ο δημ/φος Τ. Τέλλογλου επί 3,5 ώρες για τις υποκλοπές

17:15

Μπλε Κέδρος: Απέκτησε ακίνητο στη Μεταμόρφωση έναντι 2,6 εκατ. ευρώ

17:07

Σουηδία: Εκδίδει στην Τουρκία Κούρδο καταζητούμενο μετά την συμφωνία Στοκχόλμης-Άγκυρας για ΝΑΤΟ

17:03

CPI: Στα 196.800 οι stock options επί των νέων μετοχών - Τιμή άσκησης στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή

16:55

Ευλογιά πιθήκων: Συνολικά 48 κρούσματα στην Ελλάδα - 17.897 στην Ευρώπη

16:47

Wall Street: «Πλώρη» για νέα κέρδη με τα θετικά στοιχεία για πληθωρισμό να συνεχίζονται

16:32

Κομισιόν: Ενέκρινε τις τροποποιήσεις της Ελλάδας στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή

16:18

Ethereum: Πέρασε το τελευταίο τεστ και είναι έτοιμο να υιοθετήσει το μοντέλο «proof to stake»

16:12

ΓΓΠΠ: Συστάσεις προς τους πολίτες με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

16:09

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την τελευταία εβδομάδα

16:05

ΗΠΑ: Στο 0,5% οι τιμές παραγωγού τον Ιούνιο - Πρώτη μείωση σε δύο χρόνια

16:01

«Γάμος» Cepal Hellas και Resolute Asset Management για τη διαχείριση ακινήτων

15:56

Λ. Παπαδήμος: Αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών