Ποιος είναι ο απολογισμός για τα «χακί» ακίνητα των ενόπλων δυνάμεων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ποιος είναι ο απολογισμός για τα «χακί» ακίνητα των ενόπλων δυνάμεων
Με 8 επιτυχημένους, επί συνόλου 34 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν συνολικά, «έκλεισε» η περυσινή χρονιά για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ). Οι συμβάσεις και τα έσοδα.

Με 8 επιτυχημένους, επί συνόλου 34 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν συνολικά, «έκλεισε» η περυσινή χρονιά για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ).

Όπως προκύπτει από τον ετήσιο ισολογισμό του 2021 της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., προκηρύχθηκαν συνολικά τριάντα τέσσερις ηλεκτρονικοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκμίσθωση ακινήτων του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται. Εξ αυτών, «ένας (1) ματαιώθηκε, εικοσιπέντε (25) διενεργήθηκαν αλλά κηρύχθηκαν άγονοι, ενώ οκτώ (8) διενεργήθηκαν και ήταν γόνιμοι με ανάδειξη πλειοδότη. Στη συνέχεια, από τους εν λόγω γόνιμους διαγωνισμούς, πέντε (5) ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (ιδιοκτήτη ακινήτου και πλειοδότη), για δύο (2) εξ αυτών τελούμε εν αναμονή έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης από το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.) και για έναν (1) τελούμε εν αναμονή υπογραφής της σχετικής σύμβασης μίσθωσης», αναφέρεται σχετικά.

Εντός του 2021 υπεγράφησαν επιπλέον δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των οποίων οι διαγωνισμοί και οι διαπραγματεύσεις διενεργήθηκαν εντός του 2020. Τα συνολικά έσοδα που απέφεραν στα Ταμεία, εντός του έτους 2021, όλες οι συναφθείσες συμβάσεις από ιδρύσεως της Υπηρεσίας ανέρχονται στο ποσό των 1.925.605,88 ευρώ. Τα έσοδα που αναμένεται να αποφέρουν οι συνολικά επτά (7) υπογεγραμμένες εντός του 2021 συμβάσεις μίσθωσης, σε ετήσια βάση, ανέρχονται στο ποσό των 95.280,00 ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα από τις συγκεκριμένες συμβάσεις μισθώσεως, αναγόμενα στο σύνολο της διάρκειας της μίσθωσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό του 1.784.661,70 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2022, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr. σε σχετικό του θέμα, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είχε προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού αξιοποίησης του ακινήτου «Πέρδικα», στη νήσο Αίγινα της περιφέρειας Αττικής, με εμβαδόν αγροτεμαχίου 330.215,86 τ.μ., το οποίο είναι παραθαλάσσιο, με στόχο την μακροχρόνια μίσθωσή του (έως 99 έτη, καταβολή ετήσιου μισθώματος ύψους 1.000.000 ευρώ).

Γενικότερα, όπως σημειώνεται, «η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., στο πλαίσιο ενεργειών της για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προέβη εντός του έτους 2021, στη διαδικασία ωρίμανσης και εν συνεχεία στην κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων δεκατριών (13) ακινήτων, εγκεκριμένων από το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με σκοπό τη μακροχρόνια εκμίσθωσή τους είτε μέσω της διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους εκτελέστηκαν εξήντα πέντε (65) αυτοψίες σε ιδιώτες, ακινήτων που έχουν διατεθεί προς αξιοποίηση στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις των χώρων του ακινήτου, δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και επιλύθηκαν τυχόν απορίες των ενδιαφερομένων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) συναντήσεις στους χώρους της Υπηρεσίας μας με υποψήφιους επενδυτές στις οποίες έλαβαν χώρα σχετικές παρουσιάσεις ενημέρωσής τους για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διατίθενται προς αξιοποίηση στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.».

Αναφορικά με τις συμβάσεις και τα ακίνητα αναφέρονται τα εξής:

Α. Στον από 15 Ιανουαρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «ΔΡΙΑ 332 ΛΕ», στο Αμύνταιο Φλώρινας, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότης ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Σ.Ε.Π.Α», με μηνιαίο μίσθωμα 200,00€ για δεκαπέντε (15) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δεκαπέντε (15) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στην επιτυχούσα πλειοδότρια εταιρεία με την από 18 Μαρτίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 37.830,00€. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Τ.ΕΘ.Α. υπεγράφη στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Β. Στον από 19 Φεβρουαρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου στη θέση «Πασσά Λαυρίου», στον Δήμο Λαυρεωτικής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ιδιοκτησίας του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότρια εταιρεία η «DESTINATION EARTH Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», με μηνιαίο μίσθωμα 400,00€ για δεκαπέντε (15) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στην επιτυχούσα πλειοδότρια εταιρεία με την από 22 Ιουνίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 75.660,00€. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Τ.Α.Α. υπεγράφη στις 30 Αυγούστου 2021.

Γ. Στον από 19 Μαρτίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση τμήματος του Στρατοπέδου «Βαρύτη» στο Άλσος του Ελληνικού Στρατού, Λ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου αριθμ.4 (Κατεχάκη), στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μηνιαίο μίσθωμα 1.375,00 ευρώ για δώδεκα (12) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα δώδεκα (12) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στην επιτυχούσα πλειοδότρια εταιρεία με την από 22 Ιουνίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δώδεκα (12) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 205.507,50 ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Τ.Α.Α. υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Δ. Στον από 16 Απριλίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου (διαμέρισμα Δ΄ ορόφου) επί της οδού Αρμοδίου 14, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.), αναδείχθηκε πλειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία «HIDESIGN ATHENS PRIVATE COMPANY», με μηνιαίο μίσθωμα 625,00 ευρώ για δώδεκα (12) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δώδεκα (12) έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% ανά έτος. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στην επιτυχούσα πλειοδότρια εταιρεία με την από 22 Ιουνίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δώδεκα (12) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 95.118,77 ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Τ.ΕΘ.Α. υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 2021.

Ε. Στον από 24 Σεπτεμβρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση τμήματος του ακινήτου επί των οδών Λάσκου - Καρναβία - Παπαλαμπρίδη - Γρηγορίου, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής, κοινής αδιαίρετης και κατ’ ισομοιρία κυριότητας του «Μετοχικό Ταμείο Στρατού» (Μ.Τ.Σ.) και του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), αναδείχθηκε πλειοδότης ο ιδιώτης κ. Αλέξανδρος Παπαβασιλείου, με μηνιαίο μίσθωμα 5.100,00€ για είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε (5) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Για τον πρώτο (1ο ) χρόνο της μισθώσεως προβλέπεται η καταβολή του 40% του μισθώματος ενώ για τον δεύτερο (2ο ) χρόνο η καταβολή του 60%. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στον πλειοδότη με την από 26 Νοεμβρίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας είκοσι (20) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 1.318.898,25 ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Μ.Τ.Σ. υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

ΣΤ. Στον από 15 Απριλίου 2020 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου «ΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ» συνολικού εμβαδού αγροτεμαχίου 1669 τ.μ., στο οποίο ανευρίσκεται ένα ισόγειο κτήριο συνολικής επιφάνειας 84 τ.μ., στην περιοχή Σιδηροδρομικής Γέφυρας Ποταμού Νέστου του Δήμου Παρανεστίου του Ν. Δράμας, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότης ο ιδιώτης κ. Μπόσκου Ιωάννης, με μηνιαίο μίσθωμα 150,00 ευρώ για δεκαπέντε (15) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα επτά (7) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στον πλειοδότη με την από 30 Ιουνίου 2020 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 28.372,50 ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ του πλειοδότη και του Τ.ΕΘ.Α. υπεγράφη στις 09 Φεβρουαρίου 2021.

Ζ. Τέλος στις 6 Μαΐου 2021 συνάφθηκε σύμβαση με τη «Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας» για το τμήμα έκτασης 7.240,00 τ.μ. του πρώην Πεδίου Βολής «ΦΛΩΡΙΝΑΣ», που βρίσκεται στην Πρώτη Φλώρινας, εντός του οποίου υφίσταται ένα (1) κτήριο συνολικού εμβαδού 45,60 τ.μ., ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α, με μηνιαίο μίσθωμα 90,00 ευρώ για είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Η παραχώρηση κατακυρώθηκε οριστικά με την από 01 Δεκεμβρίου 2020 Απόφαση του Σ.ΑΜ. Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας είκοσι (20) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 23.274,68 ευρώ.

Επιπρόσθετα, έχει εγκριθεί από το Σ.ΑΜ. το Σχέδιο Σύμβασης για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου και αναμένεται η υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων (πλειοδότη και ιδιοκτήτη) ως εξής:

Στον από 14 Ιανουαρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Νέου Πετριτσίου, που ευρίσκεται εντός του χωριού Νέου Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, με εμβαδόν κτιρίου 246,00 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 293,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α, αναδείχθηκε πλειοδότης ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Πολύμορφη» και το διακριτικό τίτλο «Πολύμορφη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»., με μηνιαίο μίσθωμα 175,00 ευρώ για δεκαπέντε (15) έτη, και δικαίωμα παράτασης για άλλα πέντε (5) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε οριστικά στον πλειοδότη με την από 18 Μαρτίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ). Το συνολικό οικονομικό όφελος για την Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 33.101,25 ευρώ.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έχουν υποβληθεί στο Σ.ΑΜ. προς έγκριση και έκδοση κατακυρωτικής απόφασης τα αποτελέσματα των διαγωνισμών των κάτωθι ακινήτων ως εξής:

Α. Στον από 26 Νοεμβρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Β-3 δευτέρου (2ου) ορόφου επί της οδού Καρβέλα 23, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, κοινής, αδιαίρετης και κατ’ ισομοιρία κυριότητας του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.), του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης (Τ.Α.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότρια η ιδιώτης κ. Σμαράγδα Τσιάμη, με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 ευρώ για τρία (3) έτη, και δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία (3) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας τριών (3) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 18.000,00 ευρώ.

Β. Στον από 14 Δεκεμβρίου 2021 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση υπόγειου χώρου επί της οδού Σούτσου 40 και με είσοδο από την οδό Αθανασιάδου Ιωάννη στην Αθήνα, συνολικού εμβαδού 2.092,50 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), αναδείχθηκε πλειοδότρια η εταιρία με την επωνυμία «DRIVER PARKING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με μηνιαίο μίσθωμα 16.646,00 ευρώ για δώδεκα (12) έτη, και δικαίωμα παράτασης για άλλα δώδεκα (12) έτη, με ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος, ανά πενταετία, ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% ανά πενταετία. Το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως διάρκειας δώδεκα (12) ετών, θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 2.487.973,00 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τέσσερις διαγωνισμοί για την κάλυψη 1.639 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όλες οι ειδήσεις

01:06

ΗΠΑ: Καταστροφικές συνέπειες για τη Ρωσία αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά της Ουκρανίας

00:14

Ιταλικές εκλογές: Σαρωτική επικράτηση της κεντροδεξιάς δείχνουν τα πρώτα exit polls

23:57

Βουλγαρία: Βούλγαροι ρωσόφιλοι γιορτάζουν με εκδήλωση τον Πούτιν

23:49

Σχολικό πείραμα της ομάδας TiS του 2ου Λυκείου Ξάνθης ταξίδεψε σε πύραυλο πάνω από τη Γη

23:37

Οικονόμου: Στις 12:30 τη Δευτέρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

23:33

Ρωσία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και πολιτών που εναντιώνονται στην επιστράτευση στην περιοχή Νταγκεστάν

23:20

Χαρίτσης: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ διασφαλίζει ότι κανένας πόρος διαθέσιμος στη χώρα δεν θα χαθεί

23:01

Βέλγιο: Ακόμη ένας ύποπτος συνελήφθη για τις απειλές εναντίον του υπ. Δικαιοσύνης

22:45

Σύμβουλος του Στέητ Ντιπάρτμεντ Aubrey Paris: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν

22:29

Καναδάς: "Άνευ προηγουμένου" η καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Φιόνα στον ανατολικό Καναδά

22:14

Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

21:50

Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τη βύθιση φεριμπότ σε ποταμό

21:33

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τα Κατεχόμενα της Κύπρου

21:17

ΗΠΑ: Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής στο Σέντραλ Παρκ

21:00

Ιταλικές εκλογές: Η αόρατη ψήφος της… Λαγκάρντ και η αναμονή των ιταλικών συνδικάτων

20:52

Ιταλία: Στο 51% το ποσοστό συμμετοχής έως τις 19:00

20:38

Το Ισραήλ θα περιθάλψει τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες σε ισραηλινά νοσοκομεία

20:35

Μπορέλ: Η δολοφονία της Μάχσα Αμινί πρέπει να διερευνηθεί και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν

20:14

Μολδαβία: Χιλιάδες διαδηλωτές στην πρωτεύουσα Κισινάου ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

20:02

Ουκρανία: Mε βίντεο στο twitter το Κίεβο χλευάζει την μερική επιστράτευση στη Ρωσία

19:36

Reuters: Οι παγκόσμιοι επενδυτές «γλύφουν τις πληγές τους» και προετοιμάζονται για περισσότερο χάος

19:12

Όλυμπος: Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που έπεσε από τη θέση «Λούκι»

18:55

ΗΠΑ: Η πλειονότητα των Δημοκρατικών δεν θέλει τον Μπάιντεν υποψήφιο στις εκλογές του 2024

18:38

DW: Πρώτο κόμμα η αποχή στην Ιταλία;

18:22

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τις φοροελαφρύνσεις στους πλούσιους που ανακοίνωσε η Λιζ Τρας

18:04

Τρας: Καλεί τον κόσμο να "μην ακούει" τις απειλές της Ρωσίας και να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

18:00

Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης

17:39

Ρωσία: Οι αρχές υπόσχονται να διορθώσουν τα "λάθη" αφού επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και... μαίες

17:24

ΗΑΕ: Τα Εμιράτα θα εφοδιάσουν τη Γερμανία με LNG και ντίζελ

17:00

Focus σε μόλις 10 επαγγέλματα κάνουν οι 15χρονοι μαθητές - Η λίστα με τις προτιμήσεις τους