Βουλή: Εγκρίθηκε η σύμβαση Ελλάδας - Σιγκαπούρης για τη διπλή φορολογία και τη φοροδιαφυγή

Newsroom
Μοιράσου το
Βουλή: Εγκρίθηκε η σύμβαση Ελλάδας - Σιγκαπούρης για τη διπλή φορολογία και τη φοροδιαφυγή
Κατά της σύμβασης τάχθηκαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής η σύμβασης Ελλάδας-Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και της αποφυγής της φοροδιαφυγής. Κατά της σύμβασης τάχθηκαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος είπε ότι οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που συνάπτει η Ελλάδα εμπίμπτουν σε κανονιστικό πλαίσιο που φέρει τη σφραγίδα του ΟΟΣΑ και στόχος είναι τα δύο συμβαλλόμενα κράτη να μην επιβάλλουν φόρο στον ίδιο φορολογούμενο για το ίδιο εισόδημα της ίδιας χρονικής περιόδου.

«Η σημερινή σύμβαση υπηρετεί τον διαχρονικό στόχο δημιουργίας ελκυστικού και σταθερού φορολογικού πλαισίου για τη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών που πρόσθεσε ότι η σύμβαση καλύπτει πλήρως τα συμφέροντα της Ελλάδας και ανέφερε ότι τα κυριότερα σημεία της είναι ότι:

-καθορίζεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης και καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων στοιχειοθετείται μόνιμη εγκατάσταση.

-καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση διαφόρων κατηγοριών εισοδήματος, όπως ακίνητη περιουσία, κέρδη επιχειρήσεων, ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, οφέλη από κεφάλαιο, εισόδημα από απασχόληση, καλλιτέχνες και αθλητές, συντάξεις, σπουδαστές, άλλα εισοδήματα, κυβερνητικές υπηρεσίες.

-καθορίζει ότι το εισόδημα που αποκτά κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, λόγω ιδιόχρησης εκμίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτής, μπορεί να φορολογηθεί και στο κράτος που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα προσδιορίζεται η έννοια της ακίνητης περιουσίας και ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται επίσης στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία - επιχειρήσεις.

-επιβάλλεται η γενική αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος έχει αποκλειστικό δικαίωμα να φορολογεί τα κέρδη μιας επιχείρησης του εκτός εάν η επιχείρηση αυτή ασκεί εργασίες στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

- σε ό,τι αφορά τη φορολογία κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων στις διεθνείς μεταφορές, καθιερώνεται το κριτήριο του κράτους του νηολογίου του πλοίου, σύμφωνα με την πάγια ελληνική θέση. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των κερδών μιας επιχείρησης ενός συμβαλλόμενου κράτους από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς μεταφορές, αυτά φορολογούνται μόνο σε αυτό το κράτος.

-προβλέπεται δικαίωμα αναμόρφωσης και περαιτέρω προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης ενός συμβαλλόμενου κράτους, εάν διαπιστωθεί ότι στις συναλλαγές αυτής της επιχείρησης, με συνδεδεμένη επιχείρηση του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, δεν έχει τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων.

-διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη φορολογία του εισοδήματος από τα μερίσματα που καταβάλλεται από εταιρεία του ενός συμβαλλόμενου κράτους σε κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Δεν προβλέπεται αποκλειστική φορολόγηση ως γενικός κανόνας, ούτε μόνο στο κράτος της πηγής ούτε μόνο στο κράτος κατοικίας του δικαιούχου, παρά μόνο αναφέρεται ότι τα μερίσματα μπορούν να φορολογηθούν στο κράτος κατοικίας του δικαιούχου.

-Το δικαίωμα φορολόγησης των δικαιωμάτων διατηρείται στο κράτος κατοικίας του δικαιούχου. Παράλληλα, ωστόσο, αναγνωρίζεται και στο κράτος πηγής το δικαίωμα φορολόγησης, σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. Αλλά ο φόρος που επιβάλλεται, εφόσον ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάτοικος στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, δεν θα υπερβαίνει το 7,5% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων.

-Καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από την εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Παραχωρείται το δικαίωμα φορολόγησης του εισοδήματος αυτού στο κράτος που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, όμως, η χώρα κατοικίας του δικαιούχου διατηρεί το δικαίωμα φορολόγησης του εισοδήματος αυτού. Επίσης, ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας, που προκύπτει από την εκποίηση κινητής περιουσίας μιας μόνης εγκατάστασης, την οποία μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους διατηρεί στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, όπου δικαίωμα φορολογίας παρέχεται στο άλλο κράτος αυτό διατηρούμενου του δικαιώματος φορολογίας του πρώτου συμβαλλόμενου κράτους. Η ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή κινητής περιουσίας, που ανήκει στην επιχείρηση που συνδέεται με την εκμετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών.

- Το εισόδημα απ' την απασχόληση ενός κατοίκου συμβαλλόμενου κράτους, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος, μπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο κράτος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός συμβαλλόμενου κράτους έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, φορολογούνται μόνο στο πρώτο κράτος, αυτό της κατοικίας.

-στη σύμβαση θεσπίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των συμβαλλομένων κρατών, με σκοπό τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνα Ελευθεριάδου ανέφερε ότι η σύμβαση προβλέπει ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα με σκοπό να αποφευχθεί η διπλή φορολογία και η φοροδιαφυγή και υπεγράφη όταν στη διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα όμως επισήμανε ότι η φοροδιαφυγή είναι πληγή για την Ελλάδα και γι΄αυτό, όπως τόνισε, δεν ευθύνεται η κουλτούρα των Ελλήνων αλλά κύριος λόγος είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Η βουλευτής ανέφερε ότι πολλά οικονομικά σκάνδαλα, στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έμειναν ατιμώρητα και πολλές φορές αντί να τιμωρούνται οι αυτουργοί των σκανδάλων τιμωρούνται αυτοί που τα αποκαλύπτουν. Η κ. Ελευθεριάδου αναφέρθηκε στην κλήση σε απολογία του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη για να σημειώσει ότι πλέον «η Ελλάδα είναι μια χώρα που άσκηση ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι επικίνδυνη, όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν πριν λίγο καιρό». Είπε ακόμη ότι στην Ελλάδα πλέον διώκεται, όχι η δημοσιογραφία γνώμης, αλλά η ερευνητική δημοσιογραφία και πρόσθεσε ότι η διαστρέβλωση του σκανδάλου Novartis, από την κυβέρνηση της ΝΔ, έχει γιγαντωθεί και αφού τροομοκράτησε μάρτυρες, καρατόμησε εν ενεργεία εισαγγελέα, αφού αγνόησε τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, προχωράει τώρα σε ξεκαθάρισμα των λογαριασμών της, με τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο και με τους πολιτικούς της αντιπάλους. Η Σουλτάνα Ελευθερίαδου είπε επίσης ότι η ΝΔ πρέπει να απαντήσει «τί γίνεται με τα δάνεια της, τι γίνεται με την υπόθεση του ανακριβούς πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη, τι γίνεται με τη λίστα Πέτσα, τι γίνεται με τα δάνεια των εφοπλιστών που διαγράφηκαν, τι γίνεται με το χρέος του κ. Πηλαδάκη, τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ιωάννης Δελής είπε ότι η συμφωνία αυτή που προετοιμάστηκε και υπογράφηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση πρότυπη σύμβαση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και η οποία σήμερα ενώνει τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, είναι μια σύμβαση που αφορά μεγάλες επιχειρήσεις και μεγαλοστελέχη με μεγάλες δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη, κυρίως εφοπλιστές, είναι μια σύμβαση που θεσπίζει φορολογικές διευκολύνσεις και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές την ίδια ώρα που τσακίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. «Τελικά ποιους άραγε αφορά αυτή η σύμβαση με τη μακρινή Σιγκαπούρη; Ποιους αφορά αυτή η σύμβαση που ενώνει τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ; Αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τους φορολογικούς κατοίκους στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται ή αποκτούν εισόδημα στη Σιγκαπούρη. Εγώ δεν ξέρω και πάρα πολλούς. Αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις και τα μεγαλοστελέχη τους», είπε ο Ιωάννης Δελής, που πρόσθεσε ότι είναι μια τυπική περίπτωση διευκολύνσεων προς τους εφοπλιστές, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο το οποίο, «εκτός από τη συνταγματική κατοχύρωση των προκλητικών φοροαπαλλαγών και προνομίων στην Ελλάδα, καταφέρνει αυτά τα προνόμια του να προστατεύονται ακόμα και από διακρατικές συμβάσεις, όπως η σημερινή».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, που δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει «παρών», γιατί υπάρχουν κίνδυνοι μείωσης των φορολογικών εσόδων, επισήμανε πως πολλές εταιρείες ιδρύουν off shore στη Σιγκαπούρη, «χώρα φορολογικής όασης», η οποία «έχει χαμηλή φορολογία και ένα αδιαφανές τραπεζικό σύστημα». Ο κ. Βιλιάρδος που σχολίασε πως «η σύμβαση επιδιώκει σύμφωνα με τον τίτλο της, την αποφυγή της φοροδιαφυγής, ενώ δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί καμία λίστα Λάγκαρντ, η Μπόργιανς, τα Panama papers, τα Paradise papers και τώρα τα Pandora papers της Κύπρου, ούτε το νοθεμπόριο καυσίμων», είπε ότι η παρούσα σύμβαση εξυπηρετεί ναυτιλιακές εταιρείες και το εμπόριο υπηρεσιών, λόγω των εμβασμάτων από την ναυτιλία. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης επισήμανε εξάλλου ότι το 2019 που υπεγράφη η συγκεκριμένη σύμβαση, το υπουργείο Εξωτερικών της Σιγκαπούρης διόρισε επίτιμο γενικό πρόξενο τον κ. Θεόδωρο Κυριακού, για να υποστηρίξει το έργο του πρεσβευτή της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έφερε τη σύμβαση Ελλάδας-Σιγκαπούρης με την έναρξη των εργασιών της νέας χρονιάς, σαν να είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα για τον κατατρεγμένο ελληνικό λαό, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από την πανδημία και από την ακρίβεια, την ώρα που για να κλείσει τμήμα στα σχολεία, πρέπει να έχει νοσήσει το 50+1, και η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις ως ιδιωτική ΑΕ. «Το σημερινό σχέδιο νόμου δεν αφορά όλους αυτούς που δουλεύουν 180 ημέρες το χρόνο, αποκλειστικά για να πληρώνουν τους φόρους στο κράτος. Δεν αφορά όλους αυτούς που η αγοραστική τους δύναμη είναι στο πάτο της ευρωζώνης και δεν μπορούν να ζήσουν», είπε ο Γιώργος Λογιάδης και πρόσθεσε ότι «το νομοσχέδιο δεν αφορά ούτε τη νέα γενιά οφειλετών στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, με χαμηλά εισοδήματα. Αφορά όμως όλους εκείνους που απολαμβάνουν διαχρονικά προνόμια χωρίς να ανταποδίδουν το παραμικρό, αφορά τις τεράστιες ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες εξορύξεων υδρογονανθράκων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:29

Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην πόλη Ντνιπροπετρόβσκ

23:15

Πλήθος κόσμου στο AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα

22:59

ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 14 μελών των συμμοριών της Πολυτεχνειούπολης

22:45

Λευκορωσία: Πέθανε ο ΥΠΕΞ Βλαντίμιρ Μακέι

22:28

Τούτουζας: Με καρδιακή ανεπάρκεια το 2% από αυτούς που έπαθαν μυοκαρδίτιδα, λόγω κορονοϊού

22:13

Ταϊβάν: Η πρόεδρος Τσάι παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός της, μετά την ήττα του στις τοπικές εκλογές

21:58

Ουκρανία: Το Κίεβο φιλοξενεί μια διεθνή σύνοδο για την επισιτιστική ασφάλεια

21:44

Θεσσαλονίκη: «Η ψυχική υγεία έχει σημασία»

21:27

Στο Καστελόριζο και στη νήσο Ρω σήμερα οι περιφερειάρχες της χώρας

21:14

Ιράν: Η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ δεν θα επιλύσει τίποτα επειδή η Ουάσινγκτον θα προβάλλει συνεχώς νέες απαιτήσεις

21:04

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση χωρίς αναστολή σε 47χρονη βρεφονηπιοκόμο που καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμούς μικρών παιδιών

21:00

Τουρισμός: Αυξάνει τις προσδοκίες για μια χρονιά ρεκόρ ο Οκτώβριος

20:49

Γερμανία: Υπηκοότητα πιο σύντομα και πιο εύκολα για τους μετανάστες, σχεδιάζει η κυβέρνηση

20:42

Πατούλης: Κανείς Έλληνας δεν θα είναι μόνος του, ακόμα και αν ζει στην πιο απομακρυσμένη περιοχή

20:38

Ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων οπλιτών θητείας με την ΣΤ’ ΕΣΣΟ 2022

20:29

ΗΠΑ: Έδωσαν άδεια στην Chevron Corp να εισάγει πετρέλαιο από την Βενεζουέλα

20:18

Εξάρχεια: Πορεία κατά της δημιουργίας σταθμού Μετρό

20:02

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αργυρούπολη – Ελληνικό και Γλυφάδα λόγω αγώνα δρόμου

19:30

Ιωάννινα: Ατύχημα με φορτηγό που μετέφερε ζώα στην Εγνατία

19:21

ΗΠΑ: Ρεκόρ online πωλήσεων για τη Black Friday ύψους 9,12 δισ. δολαρίων

18:50

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης πλέον κατηγορείται για την οργάνωση και εκτέλεση μιας πρωτοφανούς Συνταγματικής εκτροπής

18:29

Γεωργιάδης: Στην ένταξη της Swat Security στον Αναπτυξιακό δεν είχα καμμία εμπλοκή, καθώς, πέραν όλων των άλλων, δεν έχω αρμοδιότητα

18:14

Σπυράκη: Το πρώτο τρίμηνο του 2023 εγκαινιάζονται πέντε νέες δομές υγείας στην Θεσσαλονίκη

18:09

Ποιοι θα δώσουν το παρών στο Greek Investment Conference που συνδιοργανώνουν ΕΧΑΕ και Morgan Stanley

18:06

Βατικανό: Η Αγία Έδρα κατηγορεί την Κίνα ότι παραβιάζει τη διμερή συμφωνία για τον διορισμό επισκόπων

17:54

ΗΠΑ: Πέθανε η τραγουδίστρια του Fame και του Flashdance Ιρένε Κάρα

17:29

ΞΕΕ: Εξόχως θετικός ο απολογισμός της τρέχουσας τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα

17:20

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στον Σταθμό Παπάφη του Μετρό

17:00

Τράπεζες: Έκλεισαν 300 καταστήματα στη διάρκεια της πανδημίας - Αποχώρησε πρόωρα άνω του 15% των εργαζομένων 

16:53

Meteo: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές την Κυριακή