200 χρόνια Ελληνική Οικονομία

Μια ιστορική ανασκόπηση που με την βοήθεια διακεκριμένων καλεσμένων προσπαθεί να φωτίσει τις σημαντικές οικονομικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας