Επεισόδιο 3: Ο Φοίνικας, η δραχμή και η πρώτη στάση πληρωμών

11-11-2021
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστας Κωστής και ο καθηγητής οικονομικής ιστορίας κ. Ευάγγελος Πρόντζας σκιαγραφούν τις προσπάθειες του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος , Ιωάννη Καποδίστρια, και του Όθωνα να οργανώσει την οικονομία της χώρας. Η δημιουργία του πρώτου ελληνικού νομίσματος, του Φοίνικα, η σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, τα λάθη κατά την υιοθέτηση της Δραχμής και το πρόβλημα των Εθνικών Γαιών είναι μόνο μερικά από τα γεγονότα της περιόδου που οδήγησαν τους πολίτες του νεοσύστατου κράτους στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου η οποία κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της Ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη στη συνταγματική μοναρχία.