Επενδύσεις αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές – Ποιοι δικαιούνται τα 45 εκατ. ευρώ 

Ιωάννης Περουλάκης
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Επενδύσεις αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές – Ποιοι δικαιούνται τα 45 εκατ. ευρώ 
H δήλωση ΟΣΔΕ 2023 παραμένει σε εκκρεμότητα. Ως εκ τούτου η τελική ημερομηνία υποβολής 30/4 μάλλον δεν έχει καμία σημασία.

Καταρχήν τα φυσικά πρόσωπα για να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2023 αλλά ΚΑΙ για το 2024. Σήμερα, η δήλωση ΟΣΔΕ 2023 παραμένει σε εκκρεμότητα. Ως εκ τούτου η τελική ημερομηνία υποβολής 30/4 μάλλον δεν έχει καμία σημασία.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 45.000.000 € και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ο απαιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να καλυφθεί από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) είναι ενεργός γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ, αβ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της στήριξης και του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου, αγ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, αδ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., έτος 2023 αε) είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο ή μελισσοκόμος κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να λειτουργεί νόμιμα.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται στις ΠΕ Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, την περιοχή του Δήμου Δομοκού της ΠΕ Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel, καθώς και στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρέχοντας στήριξη για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αφορούν την αα) ανασύσταση ζημιών ζωικού κεφαλαίου και αβ) αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα.

Οι δαπάνες προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή, διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ετών από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, ανήκει στο δικαιούχο, ή στην περίπτωση των μελισσοσμηνών η περιοχή στην οποία βρισκόντουσαν οι κυψέλες κατά την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος να ήταν εντός της περιγραφόμενης περιοχής εφαρμογής του μέτρου.

Ο υποψήφιος οφείλει να τεκμηριώσει το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων ως τη δαπάνη η οποία αντιστοιχεί στην εμπορική αξία της επένδυσης και η οποία πραγματικά καταβάλλεται προς τον προμηθευτή, με την προσκόμιση εμπορικών τιμοκαταλόγων, προσφορών, προσμετρήσεων ή προϋπολογισμών έργου τυποποιημένων ή ad hoc ,ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης. Για κάθε επενδυτική δαπάνη απαιτούνται 3 προσφορές.

Ενισχύονται δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών: αα) για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω: i) της αποκατάστασης υφιστάμενων γεωργικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές ii) της κατασκευής σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, iii) της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού (σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου) αβ) για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοσμηνών, μέσω i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου, ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου και γενικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δαπανών και αφορούν δαπάνες αμοιβών Μηχανικών, Γεωπόνων και διαχειριστικά έξοδα φακέλου.

Επίσης, ενισχύονται δαπάνες για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας των αγροτικών μονάδων, συνδεδεμένων ή μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, εφόσον προϋπήρχαν. Οι επενδύσεις του σημείου δεν μπορούν να ξεπερνούν σε δυναμική ζωικού κεφαλαίου την αρχική κατάσταση που προϋπήρχε πριν την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος.

Για τις περισσότερες επενδύσεις έχει οριστεί εύλογο κόστος υλοποίησης, πάνω από το οποίο δεν επιδοτούνται οι επενδύσεις, αλλά αναπροσαρμόζονται σε αυτό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider