ΕΥΔΑΠ: Προσφορές στις 10 Απριλίου για το περιβαλλοντικό έργο των 110 εκατ. ευρώ στην Αν. Αττική

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: Προσφορές στις 10 Απριλίου για το περιβαλλοντικό έργο των 110 εκατ. ευρώ στην Αν. Αττική
Βγήκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΚΕΛ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ». Ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού και το αντικείμενο της σύμβασης.

Έως τις 10 Απριλίου 2023 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι εργοληπτικοί όμιλοι να υποβάλουν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ (88,77 εκατ. χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) που προωθεί η ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», για το οποίο πρόσφατα μόλις το insider.gr αποκάλυπτε ότι οδεύει προς δημοπράτηση.

Χτες, η εισηγμένη «έβγαλε» τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού. Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας Φάσης των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου. Τοποθεσία εκτέλεσης της εργολαβίας είναι ο Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, Θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Η διάρκεια ορίστηκε σε 114 μήνες, ενώ η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης, 2.719.036,29 € πλέον ΦΠΑ 24%).

Περιγραφή της σύμβασης

Το αντικείμενο της Εργολαβίας διαχωρίζεται στα εξής μέρη και τμήματα, χωρίς ο διαχωρισμός αυτός να αναιρεί τον ενιαίο χαρακτήρα του Έργου.

A. Πρώτο Μέρος (Μέρος 1) του Έργου, που περιλαμβάνει τα τρία τμήματα 1Α, 1Β και 1Γ. Το Πρώτο Τμήμα (Τμήμα 1Α) του Έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης - Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το Δεύτερο Τμήμα (Τμήμα 1Β) του Έργου περιλαμβάνει τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση των έργων. Το Τρίτο Τμήμα (Τμήμα 1Γ) του Έργου περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΠΕΕ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

B. Δεύτερο Μέρος (Μέρος 2) του Έργου, που περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τη συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης κηρύχθηκε άγονη τον Μάιο 2022 και ματαιώθηκε λόγω μη ανανέωσης των εγγυήσεων συμμετοχής από πλευράς τόσο του προσωρινού αναδόχου όσο και των λοιπών οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς οι οικονομικές προσφορές τους είχαν υποβληθεί το 2020 και οι εκπτώσεις που είχαν δοθεί ήταν πολύ υψηλές. Ωστόσο, πλέον επανέρχεται στον σχεδιασμό. Στον τότε διαγωνισμό συμμετείχαν όμιλοι όπως οι ΑΚΤΩΡ (είχε δώσει μεγαλύτερη έκπτωση, άνω του 55%), Intrakat, ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΘΕΜΕΛΗ - Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κ.α.

Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός εναρίθμου 2019ΣΕ27510107), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εκχωρημένο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» (MIS5037831), καθώς και από Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΥΔΑΠ: Νέες προκηρύξεις 280 εκατ. ευρώ το 2023 – Οι «έξυπνοι μετρητές», το ενεργειακό κόστος, η Αρχή, τα τιμολόγια

ΕΥΔΑΠ: Ψηφιακή Εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη