ΕΛΙΝΟΙΛ: Η προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της «Δέσμευσης Ποιότητας»

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
ΕΛΙΝΟΙΛ: Η προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της «Δέσμευσης Ποιότητας»
ΕΛΙΝ CRYSTAL
Η ελίν λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές κατά την αγορά καυσίμων κίνησης ή πετρελαίου θέρμανσης από φαινόμενα παραβατικότητας και νοθείας καυσίμων.

Η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των φαινομένων παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων αποτελούν ένα τριπλό χτύπημα για τους καταναλωτές οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια και τις αμφιβολίες αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα καυσίμων που πραγματικά λαμβάνουν όταν αγοράζουν καύσιμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι αυξημένη κατά 40% κατά τις πρώτες εβδομάδες διάθεσής του σε σχέση με την περίοδο έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι, ενώ για τα καύσιμα κίνησης η ζήτηση κατέγραψε μικρή πτώση που κυμαίνεται από 3% έως 7% τον Οκτώβριο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η ζήτηση, δύο παράγοντες εξακολουθούν να καθορίζουν την αγορά: το γεγονός ότι η καθημερινότητα έχει επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας ύστερα από μια διετία περιορισμών λόγω του COVID-19 και οι επιχειρήσεις (και κατά συνέπεια η οικονομία) έχουν επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς εντείνοντας σε πολλές περιπτώσεις τη δραστηριότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν αυξημένες ανάγκες για καύσιμα, ενώ οι εταιρείες του κλάδου της εμπορίας πετρελαιοειδών θα πρέπει να προσαρμοστούν όχι μόνο στις ανάγκες της ζήτησης, αλλά και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιταγές που υποδεικνύουν τα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια).

Η προστασία των καταναλωτών βασικός πυλώνας διασφάλισης των κοινωνικών κριτηρίων

Τι σημαίνει όμως στην πράξη τήρηση των κριτηρίων ESG; Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της ΕΛΙΝΟΙΛ (ελίν) και της ανταπόκρισης στη δέσμευση εκπλήρωσης των κοινωνικών κριτηρίων. Εδώ και 68 χρόνια, η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές τόσο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησης όσο και μέσα από τη στρατηγική που ακολουθεί ότι αντιμετωπίζει τους πελάτες της με σεβασμό και εντιμότητα και εστιάζει στην προστασία τους από παραβατικές συμπεριφορές, θέτοντας υψηλά ποιοτικά πρότυπα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και εφαρμόζοντας με προσήλωση διαδικασίες που εγγυώνται την άριστη επιχειρησιακή της λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, η ελίν λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές κατά την αγορά καυσίμων κίνησης ή πετρελαίου θέρμανσης από φαινόμενα παραβατικότητας και νοθείας καυσίμων εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα, τη «Δέσμευση Ποιότητας», με τρία επίπεδα ελέγχου.

Η εταιρία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από τρία μέρη σύνολο διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν διαχρονικά τους πελάτες από παραβατικές συμπεριφορές και κακές πρακτικές, όπως η νοθεία και η κλοπή ποσοτήτων μέσω καταδολίευσης των αντλιών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998, μέσω της συνεργασίας με το ΕΜΠ, ενώ με τη σημερινή του μορφή υλοποιείται από το 2019.

Τι περιλαμβάνει η «Δέσμευση Ποιότητας» τριπλού ελέγχου της ΕΛΙΝΟΙΛ

H «Δέσμευση Ποιότητας» τριπλού ελέγχου της ΕΛΙΝΟΙΛ περιλαμβάνει τρία επίπεδα ελέγχου στα οποία εμπλέκονται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας της εταιρείας αλλά και ανεξάρτητοι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο επίπεδο ελέγχου, η ίδια η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου που διασφαλίζει τη σωστή εκτέλεση της διαδικασίας κατά την παράδοση των καυσίμων. Με δειγματοληπτικούς ελέγχους, πιστοποιεί την ακεραιότητα στην ποσότητα παράδοσης ενώ τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα της εταιρίας διαθέτουν σύστημα GPS και μετρητές στάθμης, µέσω των οποίων παρακολουθούνται αντίστοιχα η πορεία τους και οι ποσότητες παράδοσης, εξασφαλίζοντας την παραλαβή πετρελαίου. Επίσης, η εταιρία διενεργεί με μυστικά, δικά της οχήματα, ελέγχους για πειραγμένες αντλίες και ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια του δικτύου της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες είναι παγκοσμίως οι πιο απαιτητικές για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Κατά το δεύτερο επίπεδο ελέγχου, οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη συνδρομή του ανεξάρτητου φορέα Bureau Veritas, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο εργαστήριο ανάλυσης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ο φορέας διενεργεί αυτοβούλως περισσότερους από 1.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους τον χρόνο στα καύσιμα και λιπαντικά, σε όλα τα πρατήρια ελίν, σε όλες τις παραλαβές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την παραλαβή, καθώς και στην αποθήκευση και διακίνηση. Στη συνέχεια, η Bureau Veritas αναλύει τα δείγματα και γνωστοποιεί στην ΕΛΙΝΟΙΛ τα αποτελέσματα των μετρήσεών της.

Κατά το τρίτο επίπεδο ελέγχου, η επίσης ανεξάρτητη Lloyd’s Register διασφαλίζει ότι τόσο οι έλεγχοι της ίδιας της ΕΛΙΝΟΙΛ, όσο και του φορέα διενεργούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Ο έλεγχος της Lloyd’s περιλαμβάνει γραπτές διαδικασίες για κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις και εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις της στρατηγικής Διασφάλισης Ποιότητας. Παράλληλα πιστοποιεί την ολοκληρωμένη διαχείριση διασφάλισης ποιότητας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΕΛΙΝΟΙΛ. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται παράβαση, η εταιρία εφαρμόζει αυστηρά μέτρα.

Ένα βήμα παρακάτω με τα καύσιμα Crystal Next

Η επιλογή ποιοτικού καυσίμου είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ή του καυστήρα, όσο και για τον οικονομικό προϋπολογισμό των καταναλωτών, αφού τους προστατεύει από επιπλέον έξοδα συντήρησης. Η σειρά των εξελιγμένων καυσίμων Crystal Next της ελίν ενσωματώνει όλες τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας διασφαλίζοντας την πλήρη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Στη σειρά ανήκουν: τα καύσιμα κίνησης Unleaded και Diesel Crystal Next. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης Crystal Next καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των οδηγών όχι μόνο λόγω της εξοικονόμησης καυσίμου που προσφέρουν αλλά και χάρη στα οφέλη που προκύπτουν από την καλύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο καύσιμα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε εργαστηριακές και σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων διανύθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα με διαφορετικούς τύπους οχημάτων, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

H ΕΛΙΝΟΙΛ εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετρήσιμων στόχων βιωσιμότητας

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αυξημένος κατά 186,3% ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο - Κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ

Το μεγάλο στοίχημα της φετινής Black Friday - Οι προσδοκίες της αγοράς, η ζήτηση και τα νέα δεδομένα

Όλες οι ειδήσεις

14:33

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών

14:22

Πρωταγωνιστικός αναμένεται να εξελιχθεί ο ρόλος των ελληνικών ναυπηγείων στη διεθνή αγορά

14:08

Ουκρανία: Η Ρωσία "θα πληρώσει" για τον λιμό που επέβαλε ο Στάλιν στην Ουκρανία τη δεκαετία του 1930

13:59

Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές

13:43

Κικίλιας: Δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι έλεγαν ότι δεν θα πάει καλά ο τουρισμός φέτος

13:36

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της Χερσώνας

13:31

Κίνα: Πυρκαγιά στην Σιντζιάνγκ προκαλεί οργή κατά της πολιτικής για "μηδενική COVID"

13:24

Ιταλία: 13 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας λόγω σφοδρής κακοκαιρίας

13:11

Καραγιάννης: Μειώνουμε τα διόδια στην Αττική Οδό και σχεδιάζουμε αναλογική χρέωση στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους

13:00

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια για την στέγαση των νέων - Πώς θα επιλεγούν οι ανάδοχοι

12:52

Ρότα ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στα Χανιά το 2022

12:49

Βόλος: Τραγικός θάνατος 25χρονου οδηγού μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με αγριογούρουνο

12:45

Ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη για την κατάσταση της υγείας της αδελφής του Κατερίνας και την αξία του προληπτικού ελέγχου

12:38

Μια άγνωστη φωτογραφία από την πρώτη αποστολή στη Σελήνη βγαίνει σε δημοπρασία

12:34

Meteo: Παγετός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας σήμερα το πρωί

12:27

Πλαστικά & Ανακύκλωση: Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα

12:26

Μητσοτάκης: Δίνουμε τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσουν με ασφάλεια

12:19

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δυο άτομα που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς σε ειδικές κρύπτες σε φορτηγά

12:12

ΒΙΚΟΣ: Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

12:08

Τα επόμενα 10-15 χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος η οποία δεν θα σκοτώνει

12:02

ΟΗΕ: Η μεταχείριση των γυναικών από τους Ταλιμπάν μπορεί να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

11:55

Δήμας: Την επόμενη εβδομάδα τα 2α Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece

11:49

Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενίδι- Ένας τραυματίας

11:41

Εκδόθηκε νέα NAVTEX για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών νοτιοδυτικά της Κρήτης από το πλοίο SANCO SWIFT

11:37

Ηράκλειο: Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

11:28

Ισπανία: Χιλιάδες άνθρωποι μετείχαν σε πορείες στη χώρα αξιώνοντας τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών

11:18

Ο κορονοϊός «φρέναρε» τις έρευνες για τον καρκίνο

11:02

Ουκρανία: Η ουκρανική κυβέρνηση απομακρύνει αμάχους από την Χερσώνα

10:50

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα στις δομές και ο θεσμός της αναδοχής ως επικρατούσα λύση στο πρόβλημα

10:39

Ρωσία: Αμερικανός «πρώην στρατηγός» μέλος της Wagner, σύμφωνα με τον ιδρυτή της οργάνωσης μισθοφόρων