Οικονομία | Ελλάδα
29-11-2021 | 12:10

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προ των πυλών βρίσκεται η υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης των τραπεζών με το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου με την έναρξη της νέας χρονιάς να ξεκινήσουν οι χορηγήσεις των πρώτων δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ΤΑΑ, υλοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». 

Σκοπός της Επιχειρησιακής Σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται η χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στους τομείς:

  • Πράσινη Μετάβαση
  • Ψηφιακή Μετάβαση
  • Έρευνα και Ανάπτυξη
  • Εξωστρέφεια - Εξαγωγές
  • Αύξηση Μέσου Μεγέθους Επιχειρήσεων

Η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό της επένδυσης θα φτάνει έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα θα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη. 

Καθώς τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, οι τράπεζες πραγματοποιούν η καθεμία ξεχωριστά «εκστρατεία» ενημέρωσης των πελατών τους ανά την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το insider.gr παραθέτει ένα χρήσιμο οδηγό για τις επιχειρήσεις, με απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα που υποβάλλουν στις τράπεζες.

1) Ποια είναι η βασική αρχή του πλαισίου συνεργασίας του Δημοσίου με τις τράπεζες προκειμένου το δανειακό πρόγραμμα να είναι χρηστικό και ελκυστικό για τις επιχειρήσεις;

Ουσιαστικός αντισυμβαλλόμενος του Επενδυτή θα είναι η Τράπεζα. Το Κράτος δεν θα συμμετάσχει στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν καθώς τον ρόλο θα τον αναλάβει η Τράπεζα. Το μόνο που έχει ορισθεί από το ΤΑΑ είναι οι 5 άξονες επιλεξιμοτήτων επενδύσεων με τα ειδικότερα κριτήρια αυτών όπως έχουν δημοσιευθεί με ΚΥΑ (30/9/2021) καθώς και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων.  Τα εν λόγω δάνεια θα είναι χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του προγράμματος για την κατανομή των πόρων μεταξύ μεγάλων έργων υποδομών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Θα υπάρξει ποσόστωση;

Δε θα υπάρξει καμία ποσόστωση. Στόχος είναι τα 12,7 δις. ευρώ των διαθέσιμων δανειακών κεφαλαίων να διοχετευθούν το συντομότερο στην αγορά για μεγάλες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με βασική προϋπόθεση τη βιωσιμότητα των εν λόγω επιχειρήσεων και την δυναμική των επενδυτικών σχεδίων. 

3) Πότε θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα;

Η επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τραπεζών βρίσκεται αυτή την στιγμή υπό διαπραγμάτευση και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων ημερών. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης, η Τράπεζα θα απευθύνει πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό, με καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Από το σημείο αυτό, η Τράπεζα θα μπορεί να δέχεται προτάσεις επενδυτικών σχεδίων προς εξέταση.

4) Πόσο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί από τη στιγμή που θα υποβληθεί ένα επενδυτικό πλάνο προς έγκριση, για να εγκριθεί και εκταμιευθεί;

Από τη στιγμή που υπογραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ τράπεζας και Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),  η τράπεζα θα  βγάλει μια δημόσια πρόσκληση προς την αγορά. Στο σημείο εκείνο θα είναι και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι στη θέση τους.  Ο πελάτης θα πρέπει άμεσα να κάνει τη σχετική προετοιμασία προκειμένου να αποδεικνύει ότι η επένδυση είναι επιλέξιμη και να υπολογίζεται η ισοδύναμη κρατική ενίσχυση.  

Από τη στιγμή που θα έρθει το αίτημα στην τράπεζα για το επενδυτικό πλάνο ως την εκταμίευση, ο χρόνος κυμαίνεται από 6 εβδομάδες έως 3 μήνες. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται ανάλογα και με τη γνώση της εταιρείας, του κλάδου και του επενδυτικού πλάνου από την τράπεζα, την πολυπλοκότητα του δανείου και τον σχολιασμό των συμβάσεων.

5) Οι επιχειρήσεις που είναι σε ώριμο στάδιο εκκίνησης του επενδυτικού τους προγράμματος για το οποίο ήδη έχει εγκριθεί η τραπεζική χρηματοδότηση, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός εύλoγου διαστήματος (π.χ. 6-12 μηνών) προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι επενδύσεις. Υπάρχει δυνατότητα η αρχική χρηματοδότηση να αναχρηματοδοτηθεί από τα χρήματα του ΤΑΑ;

Δεν είναι επιτρεπτή η αναχρηματοδότηση. Υπάρχει αυστηρός οριζόντιος περιορισμός στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων που υπαγορεύει τη μη εκκίνηση της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου.

Το ΤΑΑ χρηματοδοτεί μόνο νέες επενδύσεις με δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής του Πελάτη στο πρόγραμμα του ΤΑΑ.

6) Θα μπορεί το πρόγραμμα να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιδοτήσεων και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορεί, στο βαθμό που αθροιστικά δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου πλαφόν κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή, το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Κυρίως αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις και το πλαφόν που θέτουν βάσει μεγέθους επιχείρησης και γεωγραφικής περιοχής. Για τον υπολογισμό του πλαφόν υπάρχει ο μηχανισμός της ισοδύναμης κρατικής ενίσχυσης που στηρίζεται σε ένα τεχνικό επιτόκιο καθορισμένο από την ΕΕ που ονομάζεται το «επιτόκιο αναφοράς» (και όχι στην διαφορά εμπορικού επιτοκίου και επιτοκίου του προγράμματος). Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του πελάτη και τις καλύψεις (collaterals) υπάρχει ένα matrix που υπολογίζει το συγκεκριμένο επιτόκιο: π.χ. ένας πελάτης με μεσαίου επιπέδου καλύψεις και διαβάθμιση BB  έχει επιτόκιο 1,75%. Οπότε εάν πάρει μέσω του προγράμματος ΤΑΑ επιτόκιο 1,75% δεν θεωρείται ότι έχει λάβει κρατική ενίσχυση και η χορήγηση από το ΤΑΑ δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που δύναται να λάβει. Εάν λάβει όμως επιτόκιο μέσω του προγράμματος 0,35% τότε το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 1,75% και 0,35% για το ποσό του δανείου ΤΑΑ. 

7) Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, με ποιους θα πρέπει να έρθει σε επαφή; Την Τράπεζά της, κάποιον σύμβουλο (π.χ. ελεγκτική εταιρεία), το Υπουργείο, με όλους συγχρόνως; Μπορεί να υπάρχει one-stop-shop, π.χ. μια τράπεζα που να αναλαμβάνει την όλη διαδικασία;

Ο πελάτης ετοιμάζει μόνος του ή  απευθύνεται στον σύμβουλό του για να ετοιμάσει το επενδυτικό του πλάνο, εν συνεχεία απευθύνεται στην τράπεζα που αξιολογεί το επενδυτικό πλάνο και λαμβάνει χρηματοδοτική προέγκριση. Η Τράπεζα απευθύνεται σε έναν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές (όπως θα οριστούν από το ΤΑΑ) που θα αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσουν το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για την εν λόγω επένδυση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Ελεγκτή, η Τράπεζα λαμβάνει την τελική χρηματοδοτική έγκριση και ξεκινάει η υλοποίηση της επένδυσης.

8) Θα υπάρξει κάποιας μορφής προτεραιοποίηση των αιτημάτων και αν ναι ποια θα είναι τα κριτήρια;

Δεν θα υπάρξει προτεραιοποίηση.

9) Πώς ορίζεται η έμμεση επιχορήγηση;

H ισοδύναμη επιχορήγηση υπολογίζεται ως η διαφορά του ζητούμενου επιτοκίου χορήγησης δανείου ΤΑΑ με το τεχνικό επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ (που αναφέρθηκε ανωτέρω «reference rate”) σε όρους Καθαράς Παρούσας Αξίας, λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια ζωής του δανείου.

10) Η ίδια συμμετοχή μπορεί να προέλθει και από δανεισμό;

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να προέλθει από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, δηλαδή από αποθεματικά ή διαθέσιμα και εισφορά σε είδος.  

11) Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι επιλέξιμες; Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι επιλέξιμες;

Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι επιλέξιμες υπό τον πυλώνα της Εξωστρέφειας. Η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ ανέρχεται αυτοτελώς στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού συμπεριλαμβανομένων των απλών/σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι επιλέξιμες αλλά το θέμα είναι πιο τεχνικό ως προς τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης.

12) Ποια θα είναι η ανώτατη διάρκεια των δανείων του ΤΑA; Θα υπάρχει περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο για τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης;

Η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 3 έτη, με μέγιστη διάρκεια 15 έτη αναλόγως το είδος της επένδυσης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αιτιολογείται από τον επενδυτή το αίτημα για διάρκεια δανείου ΤΑΑ άνω των 12ετών. Η περίοδος χάριτος δύναται να ανέλθει έως 3 έτη ανάλογα με την φύση και τις ανάγκες της επένδυσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.