ΕΡΓΟΣΕ: Στα 4 δισ. ευρώ ο συνολικός «λογαριασμός» για τα 6 projects του ανταγωνιστικού διαλόγου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΡΓΟΣΕ: Στα 4 δισ. ευρώ ο συνολικός «λογαριασμός» για τα 6 projects του ανταγωνιστικού διαλόγου
Αυξημένος κατά 20% περίπου ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός. Το κόστος για κάθε ένα από τα έργα που προωθούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο σιδηροδρομικός φορέας. Το «ατού» του μοντέλου δημοπράτησης.

Στα 4 δισ. ευρώ, όπως μόλις προ ημερών είχε αποκαλύψει το insider, ανέρχεται ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του «πακέτου» των 6 σημαντικών σιδηροδρομικών projects που προωθούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΕΡΓΟΣΕ με το μοντέλο του ανταγωνιστικού διαλόγου, ήτοι… «με το κλειδί στο χέρι», ολοκληρωμένα και λειτουργικά, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε «χρόνο και κόστος».

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τις σχετικές αιτήσεις της Μονάδας Διαγωνισμών με Ανταγωνιστικό Διάλογο της ΕΡΓΟΣΕ προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για το κάθε ένα από τα έργα, με τους διαγωνισμούς να αναμένεται να ξεπεράσουν τα αρχικά εκτιμώμενα επίπεδα των 3,3 δις ευρώ και αθροιστικά να «γράψουν» το «4» ως νούμερο (σε δισ., χωρίς ΦΠΑ).

Για όλα τα projects αναφέρεται ότι σε προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει εγκριθεί, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η έγκριση δέσμευσης σχετικών κονδυλίων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Να σημειωθεί ότι τα έργα έχουν περάσει από σχετικό Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ, αφορούν στη διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με λιμάνια, θεωρούνται προτεραιότητας και έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του υπουργείο αλλά και ευρύτερα της κυβέρνησης ώστε η Ελλάδα στον τομέα των logistics και των συνδυασμένων μεταφορών να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο της ως διαμετακομιστικό hub της ευρύτερης περιοχής. Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΥΜΕ για την προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, είναι δημόσια έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα που επιτρέπουν τη σύνδεση κύριων λιμένων με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη.

· Ειδικότερα, το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΞΟΤΕΣ» είναι εκτιμωμένου προϋπολογισμού, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 1,688 δις ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 1,647 δις ευρώ για κατασκευή και 40 εκατ. ευρώ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, με εκτιμώμενη αναθεώρηση 1.180.000 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 405.163.200 €, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.093.343.200 €).

· Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ» έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 1,077 δις ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 1.012.300.000 € για κατασκευή και 65.000.000€ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, με εκτιμώμενη αναθεώρηση 1.000.000 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 258.792.000 €, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.337.092.000 €).

· Το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» είναι εκτιμωμένου προϋπολογισμού, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 476.500.000 ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 469.500.000 € για κατασκευή και 7.000.000€ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, εκτιμώμενη αναθεώρηση 500.000 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 114.480.000 €, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 591.480.000 €).

· Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ» είναι εκτιμωμένου προϋπολογισμού, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 390.500.000 ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 379.500.000€ για κατασκευή και 11.000.000 € για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, με εκτιμώμενη αναθεώρηση 500.000 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 93.840.000 €, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 484.840.000 €).

· Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» είναι εκτιμωμένου προϋπολογισμού, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 308.600.000 ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 299.600.000€ για κατασκευή και 9.000.000€ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, με εκτιμώμενη αναθεώρηση 400.000€, πλέον ΦΠΑ ποσού 74.160.000€, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 383.160.000€).

· Το έργο «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμού, με Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών, ύψους 53.400.000 ευρώ (το οποίο αναλύεται σε 44.900.000 € για κατασκευή και 8.500.000€ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, με εκτιμώμενη αναθεώρηση 100.000 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 12.840.000 €, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 66.340.000 €).

Ο ανταγωνιστικός διάλογος ευρύτερα περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:

(α) επιλογή των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων,

(β) διάλογος

(i) την πρώτη φάση, κατά την οποία προσκαλούνται να συμμετάσχουν στον διάλογο οι προεπιλεγέντες του α’ σταδίου και

(ii) τη δεύτερη φάση, κατά την οποία προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε διάλογο οι προεπιλεγέντες της πρώτης φάσης του β’ σταδίου,

(γ) ανάθεση.

Το μοντέλο του ανταγωνιστικού διαλόγου φιλοδοξεί να καταπολεμήσει όχι μόνο φαινόμενα καθυστερήσεων αλλά και προβλήματα όπως οι συμπληρωματικές συμβάσεις, οι πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις των αναδόχων κ.α. που έφταναν να ανεβάζουν το κόστος κάποιων συμβάσεων έως και 40%-50% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος γίνεται κύριος της μελέτης του έργου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταματάει η παραγωγή claim management προς το Δημόσιο.

Η ΕΡΓΟΣΕ µέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα λάβει από τους οικονομικούς φορείς διαφορετικές εκδοχές εφαρμογής της επιλεγμένης λύσης, µε στόχο να αναδειχθεί ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης των project. Αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που διατίθενται για τα σιδηροδρομικά έργα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Τα συγκεκριμένα έργα θεωρούνται τεχνικά πολύπλοκα και ο καθορισμός των κατάλληλων προδιαγραφών και των όρων εκτέλεσης των συβάσεων κατασκευής τους δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί µε ακρίβεια εκ των προτέρων, όπως απαιτεί η δημοπράτηση µε μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο διάλογος µε τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, αποσκοπεί στην ανάλυση μίας ή και περισσότερων κατάλληλων και εφαρμόσιμων εναλλακτικών, επιτρέποντας την πλέον βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση.

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τη δημοπράτηση µμεγάλων και πολύπλοκων έργων με οφέλη όπως:

  • Επίσπευση της διαδικασίας ωρίµανσης των έργων,
  • Διασφάλιση της αρτιότερης τεχνικής λύσης, ως αποτέλεσµα διαβούλευσης µεταξύ των διαγωνιζοµένων,
  • Δυνατότητα εφαρµογής καινοτόµων λύσεων,
  • Ο Ανάδοχος γίνεται Κύριος της Μελέτης του έργου,
  • Διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη των συμβούλων (τεχνικών και νομικών) που θα υποστηρίξουν την ΕΡΓΟΣΕ κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου καθώς και στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης.

Να σημειωθεί τόσο το υπουργείο, όσο όμως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ψηλά στην ατζέντα τους αυτά τα projects. Πρόσφατα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μιλώντας στο Συνέδριο «Tax Forum» που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στάθηκε στα έργα υποδομών, που έχουν φιλοπεριβαλλοντική διάσταση. Προανήγγειλε το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων, που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση δεν θα παρουσιάσει μόνο ένα σχέδιο, αλλά θα ανακοινώσει και θα ξεκινήσει άμεσα δημοπρατήσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: Η σημασία της Σήραγγας Παναγοπούλας

Όλες οι ειδήσεις

19:59

Γερμανία: Οι εισαγωγείς αερίου μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς για πληρωμές σε ρούβλια

19:51

Βρετανική κατασκοπεία: Απομακρύνθηκαν δύο υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματικοί για «αποτυχίες» στον πόλεμο

19:45

Δένδιας στην Χάγη: Αρχή της Ελλάδας, η επίλυση όλων των διμερών διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

19:44

Cenergy: Στα 12,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων - Στο 1 δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο

19:43

Ρέθυμνο: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 247.798,32 ευρώ για την ενίσχυση των «πράσινων» τρόπων μετακίνησης

19:34

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπογράφει την παροχή επιπλέον 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

19:32

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο Ρόδου - «Ναι» και στην παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου ΟΑΚΑ

19:28

Μπάιντεν: Φινλανδία και Σουηδία πληρούν «όλα τα κριτήρια» για να ενταχθούν στο NATO

19:19

Επιπλέον 36 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,983 εκατ. ευρώ εντάσσονται στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

19:10

Οι G7 δίνουν 18,4 δισ. δολάρια για ενίσχυση στην Ουκρανία

19:08

Ανδρουλάκης: Καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν το συνέδριό μας

19:04

Μακρόν προς ΕΕ: Να αποφασίσει σύντομα σχετικά με την ένταξη της Μολδαβίας

19:02

Οδ. Αθανασίου - The Ellinikon Experience Centre: Το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο

18:55

Σημαντικές απώλειες στις ευρωαγορές, υπό τον φόβο ενδεχόμενης ύφεσης

18:51

Παπαστεργίου (ΚΕΔΕ): Δεν τίθεται θέμα μετάθεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών

18:48

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο μετά το τουρκικό «βέτο» στο ΝΑΤΟ

18:44

Πέθανε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου

18:37

Flexopack: Στις 25 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

18:33

Noval Property: Εστιάζει σε σύγχρονες «πράσινες» επενδύσεις

18:30

Η Κίνα θέλει να επεκτείνει τη συμμαχία των BRICS 

18:30

Χαρδαλιάς: Αναγκαία η ύπαρξη ενός αποφασιστικού κρατικού μηχανισμού για την εξάλειψη της υβριδικής απειλής «εν τη γενέσει» της

18:20

ΥΠΑΑΤ: Παράταση των αιτήσεων για τον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα» και τον «Πράσινο Αγροτουρισμό»

18:17

Την υποψηφιότητα Θανάση Μπακόλα για τη θέση του γγ του ΕΛΚ επιβεβαίωσε ο Μ. Βέμπερ

18:12

Fitch: Προς ύφεση η Ευρωζώνη εάν διακοπεί απότομα το ρωσικό φυσικό αέριο

18:10

Bonhams: Η «Πανσέληνος» του Γ. Μόραλη, πωλήθηκε έναντι 639.125 ευρώ σε δημοπρασία Ελληνικής Τέχνης

18:02

Δήμος Αθηναίων: Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών - Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

17:59

Το Πακιστάν απαγορεύει την εισαγωγή αυτοκινήτων και καλλυντικών - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση

17:56

100 χρόνια ιαπωνικού ουίσκι σε τέσσερις συλλεκτικές φιάλες Ymazaki

17:52

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για ταχεία έγκριση του «παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών» 15%

17:45

Στόλτενμπεργκ: Το NATO έχει εμπειρία από διαφωνίες - Bρίσκουμε λύσεις