Ελλάδα
14-07-2021 | 11:03

Επιβεβαίωση των μεγάλων ανοιγμάτων της Ελλάδας σε χρέος, ισοζύγιο και δάνεια από το Ecofin

Newsroom
Μοιράσου το
Επιβεβαίωση των μεγάλων ανοιγμάτων της Ελλάδας σε χρέος, ισοζύγιο και δάνεια από το Ecofin
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα στο πεδίο της αντιμετώπισης υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών επιβεβαίωσε χθες το Ecofin υιοθετώντας το σχετικό ετήσιο πόρισμα της Κομισιόν που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο. Πέρα από τη δημοσιονομική διαδικασία, όλα τα κράτη της ΕΕ κρίνονται και από αυτό το πεδίο με ειδική  έκθεση που αποτιμά την κατάσταση.

Σε ανάλογη θέση με την Ελλάδα είναι η Κύπρος αλλά και η Ιταλία, με την Επιτροπή να κάνει σαφές πως μόνο η Ελλάδα έχει τόσο πολλά ανοικτά μέτωπα τα οποία φέρουν καίριο πλήγμα στο ΑΕΠ.

Στο πόρισμα της Επιτροπής «Economic policy coordination in 2021: overcoming COVID-19, supporting the recovery and modernising our economy» αναφερόταν πως οι ευπάθειες της Ελλάδος σχετίζονται με το υψηλό δημόσιο χρέος, με το ελλειμματικό εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, με τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και με ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας και χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο αναφέρει ότι συμφωνεί μεν με τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι 12 κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις (Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία) αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαφέρουν ως προς τη φύση και τον βαθμό σοβαρότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Συμφωνεί όμως επίσης ότι υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες σε τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος).

Η ανακοίνωση του ECOFIN

«Το Συμβούλιο (ECOFIN):

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, το 2020, η ΕΕ επλήγη από σοβαρή οικονομική ύφεση και πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές συνέπειες εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Από την άνοιξη του 2021, η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει, καθώς τα μέτρα ανάσχεσης σταδιακά χαλαρώνουν και ο εμβολιασμός προχωρεί, ενώ παραμένει αυξημένη η αβεβαιότητα.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία του συνεχούς στενού συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της πρόληψης και της διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη δημοσίευση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων του 2021 στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η κρίση της νόσου COVID-19 δεν έχει μεταβάλει ριζικά τη φύση των ανισορροπιών των κρατών μελών, ενώ έχει οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά την προηγουμένως παρατηρημένη μείωση των ανισορροπιών και ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης αύξησαν το επίπεδο χρέους κατά το παρελθόν έτος, αλλά αναμένεται να στηρίξουν την προσαρμογή μεσοπρόθεσμα. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά λόγω των αναγκαίων μέτρων δημόσιας στήριξης που ελήφθησαν για την άμβλυνση των επιπτώσεων του κλυδωνισμού, επιβαρύνοντας τους ήδη υψηλούς δείκτες χρέους σε διάφορα κράτη μέλη πριν από την κρίση της COVID-19. Το ιδιωτικό χρέος (ιδίως των εταιρειών) αυξήθηκε με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των εσόδων που προκάλεσαν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας. Οι πιθανές δυσκολίες αποπληρωμής ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης. Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρέμειναν εν γένει σταθερά, με εξαίρεση τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση του εξωτερικού τουρισμού. Σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενδεχομένως με διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη με μεγαλύτερο κίνδυνο υπερτίμησης. Ταυτόχρονα, η συγκράτηση της αύξησης των μισθών μείωσε τις πιέσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα κόστους κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι παραμένει δύσκολο να εκτιμηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, όπως και οι διαρθρωτικές της επιπτώσεις. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η κρίση της COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά ευρύ φάσμα τομέων, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και πολλές περιφέρειες της ΕΕ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τις δυνητικές συναφείς περιφερειακές επιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. ΖΗΤΕΙ στενή παρακολούθηση των υφιστάμενων και των δυνητικών νέων αναδυόμενων ανισορροπιών και διάκριση μεταξύ κυκλικών και διαρθρωτικών παραγόντων.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι 12 κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις (Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία) αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαφέρουν ως προς τη φύση και τον βαθμό σοβαρότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες σε τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος).

ΘΕΩΡΕΙ ότι οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις παρέχουν υψηλής ποιότητας και σφαιρική ανάλυση της κατάστασης της χώρας για κάθε κράτος μέλος υπό εξέταση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε οικονομία, τα οποία συμπληρώνονται με ουσιαστικές ποιοτικές αναλύσεις. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την αυξημένη σημασία της μακρόπνοης ανάλυσης στο πλαίσιο των σημερινών μεγάλων αβεβαιοτήτων. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη συνεχιζόμενη μεγάλη σημασία της αξιολόγησης των διασυνοριακών δευτερογενών επιπτώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η αξιολόγηση στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις ολοκληρώθηκε πριν από την οριστικοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ταχεία, διεξοδική και αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας παρέχει μια ευκαιρία για τη μείωση των υφιστάμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών, μέσω της στήριξης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που εντοπίστηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις κατά τους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 και του 2020. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η πλήρης, αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα αποτελέσει ενίσχυση για μεγαλύτερη δυνητική ανάπτυξη, θα αυξήσει την οικονομική ανθεκτικότητα και θα στηρίξει έντονη οικονομική ανάκαμψη.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών αποτελεί κεντρική διαδικασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. ΖΗΤΕΙ να συνεχιστεί η εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως με τη διατήρηση τακτικής επισκόπησης των εξελίξεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ειδικής παρακολούθησης, και με την εξέταση δυνητικών και νέων αναδυόμενων κινδύνων.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο και με διαφανή και συνεπή τρόπο, εξασφαλίζοντας την ανάληψη ευθύνης από τα κράτη μέλη για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, όταν κρίνεται σκόπιμο. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να κινήσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών. ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, αλλά δεν προτείνει στο Συμβούλιο την κίνηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, θα πρέπει σαφώς και δημοσίως να εξηγεί τους λόγους. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το Συμβούλιο θα συζητήσει τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.