Η τεχνική εικόνα των περισσότερων μετοχικών δεικτών που παρακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζεται θετική σε επίπεδο μήνα με βάση τις τιμές κλεισίματος στις 30 Αυγούστου, όπως αναφέρει η τράπεζα σε ειδική ανάλυσή της.

Επιδείνωση της τεχνικής εικόνας σε σχετικά θετική καταγράφεται για τον EUROSTOXX και τον ιταλικό δείκτη FTSE MIB ενώ βελτίωση παρατηρείται στην τεχνική εικόνα της ισοτιμίας EURUSD, καθώς και του πετρελαίου σε ουδέτερη. Σε επίπεδο εβδομάδας (τιμές κλεισίματος: 30 Αυγούστου) η τεχνική εικόνα των περισσότερων μετοχικών δεικτών βελτιώθηκε σε σχετικά αρνητική, ενώ παρέμεινε θετική η εικόνα των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας.

Πειραιώς

Συνδυάζοντας τη μεσοπρόθεσμη με τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα:

Πολύ θετική τεχνική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει ο κλάδος των ακινήτων του S&P 500

Θετική τεχνική εικόνα εξακολουθούν να παρουσιάζουν:

  • οι κλάδοι των Κυκλικών Προϊόντων, των Μη Κυκλικών Προϊόντων, των Υπηρεσιών Επικοινωνίας και της Κοινής Ωφελείας του S&P 500
  • ο χρυσός
  • τα 10ετή κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και της Γερμανία
  • Αρνητική τεχνική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει η ισοτιμία USDJPY
  • Αρνητική τεχνική εικόνα εμφανίζει τώρα ο κλάδος της Ενέργειας του S&P 500

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα παρακολουθείται και καταγράφεται σε εβδομαδιαία βάση. Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τη σχετική εβδομαδιαία αναφορά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα (χρονικός ορίζοντας: 1-3 μήνες):

Εμφανίζεται τώρα πολύ θετική για τον κλάδο των κλάδο των ακινήτων και θετική για τον κλάδο των της κοινής ωφελείας του S&P 500.

Εξακολουθεί να είναι αρνητική για τον S&P 500, τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών MSCI EMERGNING MARKETS, τον κινεζικό HANG SENG CHINA καθώς και για τους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, της Τεχνολογίας, των Κυκλικών Αγαθών, των Πρώτων Υλών και των Υπηρεσιών Επικοινωνίας του S&P 500.

Εμφανίζεται τώρα σχετικά αρνητική για τους μετοχικούς δείκτες S&P Growth, S&P VALUE, S&P 600 SMALL CAP, τον πανευρωπαϊκό EURO STOXX, τον γερμανικό DAX, τον ιταλικό FTSEMIB, τον ισπανικό IBEX, τον ιαπωνικό NIKKEI 225 καθώς και για τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών του S&P 500.

Εξακολουθεί να είναι σχετικά αρνητική για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ καθώς και για τους κλάδους της Υγείας και των Μη Κυκλικών Προϊόντων του S&P 500.

Εξακολουθεί να είναι θετική για το δείκτη του δολαρίου (DXY), παραμένει αρνητική για την ισοτιμία EURUSD και σχετικά αρνητική για την ισοτιμία EURGBP ενώ εμφανίζεται τώρα σχετικά αρνητική για την ισοτιμία USDJPY.

Εξακολουθεί να είναι θετική για τον χρυσό και εμφανίζεται τώρα σχετικά αρνητική για το πετρέλαιο, το χαλκό και τα εμπορεύματα (BCOM).

Εξακολουθεί να είναι θετική για τα 10ετή κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και της Γερμανίας.