Σε μια ακόμη σημαντική κίνηση στην κατεύθυνση υλοποίησης της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μια συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλωθεί η παύση

Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών στοTaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λογγό απόφαση.