Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα αποφασιστεί το ύψος της μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε χθες, Δευτέρα, σε συνάντηση με δημοσιογράφους πως οι φορολογούμενοι θα δουν τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2020, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η μείωση αυτή να ισχύσει για τα εισοδήματα του 2019.

Όλα θα εξαρτηθούν από το ύψος του πλεονάσματος

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος της επόμενης χρονιάς.

Στην περίπτωση που το 2020 καταγραφεί υπερπλεόνασμα άνω των 250 εκατ. ευρώ, δεν αποκλείεται να διατεθεί προκειμένου να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης κατά 10% στα εισοδήματα του 2019 και 10% στα εισοδήματα του 2020.

Η εισφορά αλληλεγγύης για πρώτη φορά επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου  3986/2011. Αρχικά προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι το φορολογικό έτος 2014, ωστόσο με τον νόμο 4305/2014 επεκτάθηκε και στο φορολογικό έτος 2015, ενώ με την νέα της μορφή και με νέο τρόπο υπολογισμού των κλιμακίων ενσωματώθηκε ως νέο άρθρο 43Α στον Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

Η ενσωμάτωση στον ΚΦΕ η οποία αποτελούσε και μια από τις πολλές μνημονιακές υποχρεώσεις μας έγινε  με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και είχε εφαρμογή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. Η παρακράτηση της εισφοράς αυτής από τους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα κλίμακα άρχισε από την 27.5.2016.

Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και είναι φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, μόνο των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς με συντελεστές που κλιμακώνονται έως το 10%!