Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. 

Συγκεκριμένα:

- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και παρατείνεται για τον Ιούνιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας-Παρατάσεις/Οριστικές Διακοπές».

- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον Ιούνιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας».

- Το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας» υποβάλλεται μόνο από την έδρα της επιχείρησης (αρ. παραρτήματος - 0), ενώ παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών υποβολών, με την προϋπόθεση ότι κάθε επόμενη υποβολή περιλαμβάνει εργαζόμενους που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία από τις προηγούμενες υποβολές.

ΓΣΕΕ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους άλλαξε σχέση εργασίας λόγω κορονοϊού

Παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση των ωραρίων εργασίας, των υπερωριών και των ρεπό, καθώς και εργοδοτικές αυθαιρεσίες καταγράφονται στην ελληνική αγορά εργασίας λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.

Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει έρευνα της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας, για τις μεταβολές στην εργασία μετά την πανδημία αποκλειστικά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.